Ett uppdaterat lösenord sparas inte för alla användare när lösenordet ändras för en nätverksanslutning för alla användare i Windows Vista, och följande felmeddelande visas: "Fel 5: Åtkomst nekad"

Symptom

Tänk dig följande situation:
 • Du använder guiden Anslut till Internet i Windows Vista för att ansluta en dator med Windows Vista till ett målnätverk.
 • Användarnamnet och lösenordet som konfigureras i nätverksanslutningen sparas för alla användare. När du skapar nätverksanslutningen markerar du till exempel kryssrutan Tillåt andra personer att använda den här anslutningen.
 • Lösenordet för nätverksanslutningen upphör att gälla i målnätverket.
När du använder anslutningen nästa gång för att ansluta till målnätverket uppmanas du att ändra lösenordet som förväntat. När du anger ett nytt lösenord för nätverksanslutningen uppstår emellertid följande problem:
 • Följande felmeddelande visas:
  Det går inte att ta bort sparade lösenord.

  Fel 5: Åtkomst nekas.
 • Det nya lösenordet uppdateras i målnätverket men sparas inte i Windows Vista. Därför måste du ange det nya lösenordet igen när du försöker ansluta igen till målnätverket.

Workaround

Undvik problemet så här:
 1. Klicka på StartStart , skriv nätverk och delning i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Nätverks- och delningscenter i listan Program.

   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Klicka på Anslut till ett nätverk i fönsterrutan Aktiviteter, nätverket du vill konfigurera och Anslut.
 3. Klicka på [Klicka här om du vill ändra det sparade lösenordet], i dialogrutan Anslut Nätverksnamn och skriv det uppdaterade lösenordet.
 4. Markera kryssrutan Spara det här användarnamnet och lösenordet åt följande användare, klicka på Åt alla användare på den här datorn och skriv sedan ett administratörslösenord eller klicka på Fortsätt Tillåtelse till användaråtkomstkontroll när ombeds ange ett administratörslösenord eller bekräfta.
 5. Klicka på Anslut.
Egenskaper

Artikel-id: 927831 – senaste granskning 20 mars 2007 – revision: 1

Feedback