En digital kamera identifieras inte i Windows Vista

Symptom

När en digital kamera ansluts till en dator med Windows Vista identifieras inte kameran. Detta får följande konsekvenser:
  • Fönstret Spela upp automatiskt visas inte.
  • Fönstret Spela upp automatiskt visas, men alternativet Importera bilder och videor är inte tillgängligt.
  • Kameran finns inte med i dialogrutan Importera från kamera eller skanner i Fotogalleriet i Windows Vista.

Orsak

Det här problemet uppstår om Microsoft-standarden WIA (Windows Image Acquisition) används för att överföra bilder till datorn. I Windows Vista används WPD-standarden (Windows Portable Devices) i stället för WIA för att importera bilder och videoklipp. WPD-standarden stöder många enheter och anslutningsalternativ för enheter.

Lösning

Lös problemet genom att konfigurera kameran för PTP-standarden (Picture Transfer Protocol) i stället för WIA-standarden. Information om hur du konfigurerar kameran för PTP-standarden finns i kamerahandboken eller på kameratillverkarens webbplats.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Egenskaper

Artikel-id: 927836 – senaste granskning 20 juli 2007 – revision: 1

Feedback