MS06-071: Säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 6.0


INLEDNING


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-071 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Känt problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Säkerhetsuppdateringspaket 927977 kan skapa en loggfil med namnet KB927977.log, som sparas i en mapp. Mappen har ett systemgenererat namn och finns i roten på en systemenhet, med en sökväg av följande slag:
  C:\systemgenererat namn\KB927977.log.
  Obs! I det här exemplet är C en systemenhet.

  Om du vill kan du ta bort loggfilen och mappen.

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

 • Om flera versioner av Microsoft MSXML (Microsoft XML Core Services) är installerade på en dator måste kanske flera paket installeras för den här säkerhetsuppdateringen. Om en version av MSXML installeras efter den här säkerhetsuppdateringen måste kanske ytterligare ett paket installeras för säkerhetsuppdateringen. Om du vill ha mer information om olika MSXML-versioner som är tillgängliga eller som ingår i olika Microsoft-produkter eller programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  269238 Lista över MSXML-versioner (Microsoft XML-tolk)
 • Säkerhetsuppdateringspaket 927977 för MSXML 6.0 är ett fullständigt installationspaket. Du kan använda det här paketet för att installera MSXML 6.0 på en dator utan tidigare versioner av MSXML 6.0. Du kan även använda paketet för att uppdatera en befintlig installation av MSXML 6.0.
 • Windows Update, Microsoft Update och SMS 2003 Inventory Tool for Microsoft Updates erbjuder säkerhetsuppdateringspaket 927977 bara om en tidigare version av MSXML 6.0 redan är installerad på datorn.
 • Den här säkerhetsuppdateringen installeras i mappen %SystemRoot%\SYSTEM32.
 • När säkerhetsuppdatering 927977 för MSXML 6.0 tas bort, tas MSXML 6.0 bort fullständigt från datorn.
 • Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen i tyst läge med detaljerad loggning och utan omstart av datorn använder du ett kommando av följande slag på kommandoraden:

  För datorer med x86-processorer:
  msxml6-KB927977-enu-x86.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  För datorer med IA-64-processorer:
  msxml6-KB927977-enu-ia64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  För datorer med AMD64-processorer:
  msxml6-KB927977-enu-amd64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  En detaljerad logg över installationsprocessen finns i den fil som anges i kommandot. I det här exemplet är filen c:\KB927977.log.
 • Filen som installeras av säkerhetsuppdateringspaket 927977 för MSXML 6.0 anges i följande tabell.
FilnamnVersionDatumTidStorlek
Msxml6.dll6.0.3890.011/4/20068:251,25 MB