MS07-016: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Uppdateringen som beskrivs i denna artikel har ersatts med en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-016 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • ActiveX-kontroller visar meddelanderutor innan de läses in

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Problemet kan lösas med de tekniker som beskrivs på följande Microsoft-webbplats: När vissa kontroller läses in på en webbsida maskeras de inte på rätt sätt av funktionerna i den här uppdateringen. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

Enskilda uppdateringar kan installeras, beroende på operativsystem och berörda programversioner. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

 • 928089 Datorn svarar långsamt när webbsidesinnehåll utvärderas av nätfiskefilter i Internet Explorer 7
 • 926046 KORRIGERING: Felmeddelande vid körning av ett skript på en webbsida efter installation av säkerhetsuppdateringen MS06-042 på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003: "Åtkomst nekad"
 • 927357 KORRIGERING: Konfigurationsprogrammet för ett program körs inte, och registernyckeln RunOnceEx rensas vid omstart av en dator med Internet Explorer 7
 • 925683 KORRIGERING: OnChange-händelsen inträffar inte i ett fält i Internet Explorer 6 när tecknet "ß" ändras till tecknen "ss", eller när tecknen "ss" ändras till tecknet "ß" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 928387 Internet Explorer 6 slutar svara efter klickning på en länk på en webbplats
 • 925418 KORRIGERING: Felmeddelande när Internet Explorer 6 körs på en dator med Windows XP: "Körfel" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 928492 KORRIGERING: Autentisering av användarnamn och lösenord misslyckas vid försök till inloggning på en webbplats med Windows Live ID på en dator där Internet Explorer 6 körs
 • 930228 En trunkerad eller ändrad version av det ursprungliga filnamnet visas i dialogrutan "Spara som" i Windows Internet Explorer 7
 • 925973 KORRIGERING: Förloppsfältet visar aktivitet även efter det att data har returnerats från servern när ett formulär skickas till ett iframe-objekt i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 924764 Internet Explorer 6 slutar svara vid försök att skriva ut en webbsida eller visa en förhandsgranskning av en webbsida på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Snabbkorrigeringar

I säkerhetsuppdateringspaketen 928090 för Windows XP och Windows Server 2003 ingår snabbkorrigeringsfiler och GDR-filer (General Distribution Release) för Internet Explorer. Om det inte finns några befintliga Internet Explorer-filer från snabbkorrigeringsmiljön installeras GDR-filerna genom säkerhetsuppdatering 928090. Snabbkorrigeringar är endast avsedda att korrigera problemen som beskrivs i artiklarna i Microsoft Knowledge Base som är associerade med snabbkorrigeringarna och ska bara användas på datorer där dessa problem uppstår. Snabbkorrigeringarna kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack som innehåller de här snabbkorrigeringarna.Om du vill veta mer om hur du installerar snabbkorrigeringarna som ingår i säkerhetsuppdatering 928090 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer
Obs! Förutom att installera snabbkorrigeringsfilerna bör du läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringen och ta reda på vilken registerändring som krävs för att aktivera snabbkorrigeringen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på om dina befintliga Internet Explorer-filer kommer från snabbkorrigeringen eller från GDR-miljön, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003
Egenskaper

Artikel-id: 928090 – senaste granskning 2 maj 2008 – revision: 1

Feedback