Internet Explorer 7 avslutas omedelbart när det innehåller ett tillägg och startas i Windows XP eller Windows Server 2003

Symptom

När Windows Internet Explorer 7 innehåller ett tillägg kan det avslutas omedelbart.

Orsak

Det här problemet kan uppstå om det finns en konflikt mellan ett tillägg och Internet Explorer.

Lösning

Lös problemet genom att starta Internet Explorer med inaktiverade tillägg. Gör så här: klicka på Start, Program, peka på Tillbehör, peka på Systemverktyg och klicka på Internet Explorer (inga tillägg).

Om du startar Internet Explorer med inaktiverade tillägg är problemet kanske borta. Sedan kan du hitta och inaktivera tillägget skapar konflikten med Internet Explorer så här:
  1. Starta Internet Explorer.
  2. Peka på Hantera tilläggVerktyg-menyn, och klicka sedan på Aktivera eller inaktivera tillägg.
  3. Klicka på ett tilläggsprogram i dialogrutan Hantera tillägg.
  4. Klicka på Aktivera under Inställningar och sedan på OK.
  5. Starta om Internet Explorer.

    Om problemet uppstår finns det en konflikt mellan tillägget du nyligen har aktiverat och Internet Explorer.
  6. Upprepa steg 1 till och med 5 tills du hittar tillägget som ger upphov till konflikten och inaktivera det sedan.
Egenskaper

Artikel-id: 928426 – senaste granskning 25 juni 2007 – revision: 1

Feedback