Windows PowerShell 1.0-installationspaket för Windows Vista

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs installationspaketet för Microsoft Windows PowerShell 1.0 i Windows Vista. Den här RTW-versionen (Release To Web) av Windows PowerShell 1.0 kan bara installeras i de ursprungliga utgivna versionerna av Windows Vista.

Mer Information

Windows PowerShell 1.0 är ett nytt aktivitetsbaserat kommandoradsgränssnitt och skriptspråk som är särskilt utformat för systemadministration. Windows PowerShell, som bygger på .NET Framework, hjälper professionell IT-personal och erfarna användare att styra och automatisera administrationen av Windows-operativsystemet och program som körs i Windows.

Med hjälp av Windows PowerShell kan administratörer hantera system genom att skriva in enskilda kommandon eller köra skript som automatiserar hanteringsaktiviteter. I Exchange Server 2007, System Center Operations Manager 2007, System Center Data Protection Manager V2 och System Center Virtual Machine Manager används Windows PowerShell för ökad effektivitet och produktivitet.

Windows PowerShell har:
 • Inte mindre än 129 standardverktyg ("cmdlets") för vanliga systemadministrationsaktiviteter, till exempel hantering av registret, tjänster, processer och händelseloggar samt för användning av Windows Management Instrumentation.
 • Ett aktivitetsbaserat skriptspråk och stöd för befintliga skript och kommandoradsverktyg.
 • Konsekvent utformning. Eftersom Windows PowerShell-verktyg ("cmdlets") och systemdataarkiv har samma syntax och namngivningskonvention, kan data enkelt delas, och utdata från ett verktyg kan användas som indata till ett annat verktyg utan omformatering eller manipulering.

 • Förenklad, kommandobaserad navigering av operativsystemet som gör att användare kan bläddra i registret och andra dataarkiv med samma tekniker som används för att bläddra i filsystemet.

 • Kraftfulla funktioner för manipulering av objekt. Objekt kan manipuleras direkt eller skickas till andra verktyg eller databaser.
 • Utökningsbart gränssnitt. Oberoende programleverantörer och företagsutvecklare kan skapa anpassade verktyg för administration av programvara.
Mer information om Windows PowerShell finns på följande Microsoft-webbplatser:

Systemkrav

 • Windows Vista (endast den ursprungliga utgivna versionen)
Windows PowerShell kräver Microsoft .NET Framework 2.0. .NET Framework 2.0 ingår i Windows Vista.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn efter installation av Windows PowerShell 1.0 i Windows Vista.

Språkfunktioner

Det här installationspaketet är avsett för alla språkversioner av Windows Vista, vilket innefattar engelska versioner, lokaliserade versioner och språkgränssnittspaket.

Component-Based Servicing-installationspaketet för Windows PowerShell 1.0 installerar automatiskt Windows PowerShell 1.0-språkpaketet som motsvarar språket som har valts för operativsystemet.

Windows PowerShell 1.0 är fullt lokaliserat på följande språk:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Spanska
Obs! För andra språk visas Windows PowerShell 1.0-användargränssnittet på reservspråket eller på engelska.

Avinstallera Windows PowerShell

Så här avinstallerar du Windows PowerShell 1.0:
 1. Klicka på Start, skriv appwiz.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Visa installerade uppdateringar i listan över aktiviteter.
 3. I listan över uppdateringar som kan installeras, i gruppen Microsoft Windows, dubbelklickar du på Windows PowerShell(TM) 1.0 och följer sedan instruktionerna för borttagning av Windows PowerShell 1.0.
Så här inaktiverar du Windows PowerShell 1.0:
 1. Klicka på Start, skriv appwiz.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
 2. Klicka på Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner i listan över aktiviteter.
 3. Avmarkera kryssrutan för Windows PowerShell.

Hämta Windows PowerShell

Hämta Windows PowerShell 1.0 för Windows Vista genom att välja installationspaketet för din plattform.
Windows PowerShell 1.0 för Windows Vista, x86-baserade versioner
Hämta Hämta paketet med Windows PowerShell 1.0 för Windows Vista - x86 nu.
Windows PowerShell 1.0 för Windows Vista, x64-baserade versioner
Hämta Hämta paketet med Windows PowerShell 1.0 för Windows Vista - x64 nu.

Microsoft har sökt igenom de här filerna med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Installationsmappar

Windows PowerShell 1.0 installeras i följande mappar. Platsen för Windows PowerShell-installationsmappen kan inte konfigureras.
Obs! I följande exempel representerar %windir% Windows-systemmappen, normalt C:\Windows.
I 32-bitarsversioner av Windows installeras Windows PowerShell 1.0 i följande mapp:
%windir%\System32\WindowsPowerShell\V1.0
I 64-bitarsversioner av Windows installeras Windows PowerShell 1.0 i följande mapp:
%windir%\Syswow64\WindowsPowerShell\V1.0
Resursfiler installeras i en språkspecifik undermapp i installationsmappen. Resursfilerna för den tyska versionen av Windows PowerShell 1.0 installeras till exempel i följande mapp:
%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\de-DE
Hjälpfiler installeras i en språkspecifik undermapp i undermappen Documents i installationsmappen. Hjälpfilerna för den japanska versionen av Windows PowerShell 1.0 installeras till exempel i följande mapp:

%windir%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Documents\ja-JP

Filer som installeras

Följande filer installeras med Windows PowerShell 1.0:
 • About_alias.help.txt
 • About_arithmetic_operators.help.txt
 • About_array.help.txt
 • About_assignment_operators.help.txt
 • About_associative_array.help.txt
 • About_automatic_variables.help.txt
 • About_break.help.txt
 • About_command_search.help.txt
 • About_command_syntax.help.txt
 • About_comparison_operators.help.txt
 • About_continue.help.txt
 • About_core_commands.help.txt
 • About_display.xml.help.txt
 • About_environment_variable.help.txt
 • About_escape_character.help.txt
 • About_execution_environment.help.txt
 • About_filter.help.txt
 • About_flow_control.help.txt
 • About_for.help.txt
 • About_foreach.help.txt
 • About_function.help.txt
 • About_globbing.help.txt
 • About_history.help.txt
 • About_if.help.txt
 • About_line_editing.help.txt
 • About_location.help.txt
 • About_logical_operator.help.txt
 • About_method.help.txt
 • About_pssnapins.help.txt
 • About_namespace.help.txt

 • About_object.help.txt
 • About_operator.help.txt
 • About_parameter.help.txt
 • About_parsing.help.txt
 • About_path_syntax.help.txt
 • About_pipeline.help.txt
 • About_property.help.txt
 • About_provider.help.txt
 • About_quoting_rules.help.txt

 • About_redirection.help.txt
 • About_ref.help.txt

 • About_regular_expression.help.txt

 • About_reserved_words.help.txt
 • About_scope.help.txt
 • About_script_block.help.txt
 • About_shell_variable.help.txt
 • About_signing.help.txt
 • About_special_characters.help.txt
 • About_switch.help.txt
 • About_system_state.help.txt

 • About_types.help.txt

 • About_commonparameters.help.txt
 • About_where.help.txt
 • About_while.help.txt
 • About_wildcard.help.txt
 • Default.help.txt
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll
 • Microsoft.powershell.commands.management.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll

 • Microsoft.powershell.commands.utility.dll-help.xml

 • Microsoft.powershell.consolehost.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.dll-help.xml
 • Microsoft.powershell.security.dll
 • Microsoft.powershell.security.dll-help.xml

 • Microsoft.powershell.commands.management.resources.dll

 • Microsoft.powershell.commands.utility.resources.dll
 • Microsoft.powershell.consolehost.resources.dll
 • Microsoft.powershell.security.resources.dll

 • System.management.automation.resources.dll
 • System.management.automation.dll
 • System.management.automation.dll-help.xml

 • Dotnettypes.format.ps1xml
 • Filesystem.format.ps1xml
 • Registry.format.ps1xml
 • Certificate.format.ps1xml
 • Help.format.ps1xml
 • Types.ps1xml
 • Powershellcore.format.ps1xml
 • Powershelltrace.format.ps1xml
 • Pwrshmsg.dll
 • Pwrshsip.dll
 • Pwrshmsg.dll.mui
 • Powershell.exe
 • Powershell.exe.mui
 • Profile.ps1
 • Releasenotes.rtf
 • Gettingstarted.rtf
 • Userguide.rtf
 • Quadfold.rtf
Egenskaper

Artikel-id: 928439 – senaste granskning 2 maj 2008 – revision: 1

Feedback