Installationsmedia identifieras inte vid försök att installera Windows Vista från en CD- eller DVD-skiva

Symptom

När du försöker installera Windows Vista från en CD eller DVD kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Systemet känner inte igen skivan.
 • När du visar innehållet på skivan i Utforskaren i Windows, verkar skivan vara tom.
 • Skivan sitter i CD- eller DVD-läsaren när du startar datorn. Däremot visas inte följande meddelande när du startar datorn:
  Tryck på valfri tangent för att starta från cd

Orsak

Dessa problem kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
 • Du sätter in en Windows Vista-DVD i en CD-enhet.
 • Skivan är skadad eller defekt.
 • CD- eller DVD-enheten är inte konfigurerad som startenhet i BIOS.
 • Skivan identifieras som ett ogiltigt medium. Detta kan till exempel inträffa om skivan är kopierad.
 • Ett problem uppstår som orsakas av CD- eller DVD-enhetens inbyggda programvara.
 • Det uppstår ett mediekompatibilitetsproblem.

Lösning

Utför felsökning av problemen så här:
 1. Kontrollera att du har satt in en Windows Vista-skiva av en typ som enheten kan hantera. CD-media kan läsas av både CD-enheter och DVD-enheter. Däremot kan DVD-media endast läsas av en DVD-enhet. Se till att du inte sätter in en DVD-skiva i en CD-läsare. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 2.
 2. Kontrollera om Windows Vista-skivan är skadad fysiskt. Sök till exempel efter skrapmärken eller andra synliga skador. Om skivan är skadad kan du få en ersättningsskiva från återförsäljaren eller direkt från Microsoft. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 3.
 3. Kontrollera att CD- eller DVD-enheten är konfigurerad som startenhet i BIOS. Information om hur du konfigurerar datorn för att starta från CD- eller DVD-enheten finns i dokumentationen som medföljer datorn, eller kan erhållas från datortillverkaren. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 4.
 4. Kontrollera att Windows Vista-skivan är äkta. Äkta Windows Vista-skivor har ett tryckt hologram med texten ”genuine media”. Skaffa en äkta Windows Vista-skiva och försök att genomföra installationen igen. Om du har en äkta skiva fortsätter du till steg 5.

 5. Sätt in en annan startskiva i CD- eller DVD-enheten och starta sedan datorn med denna skiva. Prova till exempel med en CD med Microsoft Windows XP, eller den installationsskiva från datortillverkaren som ska användas för att installera om operativsystemet. Om du kan starta datorn med en annan skiva är Windows Vista-skivan kanske defekt eller skadad. Om du inte kan starta datorn från CD- eller DVD-enheten med en annan skiva, fortsätter du till steg 6.
 6. CD- eller DVD-enhetens inbyggda programvara måste kanske uppdateras innan Windows Vista-skivan kan läsas. Kontakta enhetstillverkaren för att få uppdateringar för den enhetsmodell som du använder. Om det finns uppdateringar tillgängliga hämtar du dem och uppgraderar sedan den inbyggda programvaran i CD- eller DVD-enheten. Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 7.
 7. Försök att installera Windows Vista från en annan CD- eller DVD-enhet (om du har tillgång till en annan enhet). Om problemet kvarstår fortsätter du till steg 8.
 8. Det finns andra mediekompatibilitetsproblem som kan förhindra att datorn startar från Windows Vista-skivan. Om du kan öppna skivan och visa innehållet i ett operativsystem som redan finns installerat på datorn, kan du kopiera DVD- eller CD-skivans innehåll till hårddisken, och sedan försöka med en platt installation.

  Obs! Med en platt installation menas en installation av programvara eller ett operativsystem från filer som har kopierats till hårddisken, till skillnad från en installation som görs med ett installationsmedium (till exempel en skiva). En platt installation av Windows Vista kräver ytterligare 3 GB (gigabyte) ledigt hårddiskutrymme.  Så här gör du en platt installation av Windows Vista från hårddisken:
  1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
  2. Leta rätt på och klicka på den CD- eller DVD-enhet där Windows Vista-skivan sitter.
  3. Klicka på Välj allaRedigera-menyn.
  4. Klicka på KopieraRedigera-menyn.
  5. Öppna den mapp på hårddisken där du vill skapa den platta installationen.
  6. Peka på NyttArkiv-menyn och klicka sedan på Mapp.
  7. Skriv Windows Vista platt installation och tryck på RETUR.
  8. Dubbelklicka på mappen Windows Vista platt installation, och klicka sedan på Klistra inRedigera-menyn.
  9. När filerna har kopierats från Windows Vista-skivan till mappen "Windows Vista platt installation" dubbelklickar du på Setup.exe.
  10. Slutför installationen enligt instruktionerna i installationsguiden.
Om du vill veta hur du kontaktar datortillverkaren klickar du på lämpligt artikelnummer i följande lista och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 928633 – senaste granskning 20 dec. 2007 – revision: 1

Feedback