Jag har använt Diskrensning i Windows Vista och nu är varken hybridströmsparläget eller viloläget tillgängligt

Beskrivning av problemet

När du har använt Diskrensning i Windows Vista uppstår följande problem:
  • Alternativet Viloläge visas inte i Energialternativ.
  • När strömsparfunktionen används återställs inte datorns inställningar om strömförsörjningen bryts.
Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Obs! För att aktivera vilolägesfilen måste du ha minst lika mycket ledigt utrymme på systemenheten som det finns fysiskt minne på datorn. Om du inte har tillräckligt med ledigt utrymme får du följande felmeddelande när du kör den här lösningen:
Den här lösningen gäller inte din dator.


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.


Om du vill ta reda på om problemet har lösts går du till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Problem kan uppstå när Diskrensning inaktiverar vilolägesfilen. Vilolägesfilen måste vara aktiverad för att hybridströmsparläget och viloläget ska fungera i Windows Vista. Om vilolägesfilen är inaktiverad och hybridströmsparläget är aktiverat och du sedan måste använda hybridströmsparläget, sparas ingen säkerhetskopiering av öppna program och filer till disken. När vilolägesfilen är inaktiverad och strömförsörjningen bryts medan datorn är i viloläge, återställs inte öppna program och filer när datorn startas om, och allt arbete som inte har sparats går förlorat.

Så här aktiverar du vilolägesfunktionen och funktionen för hybridströmsparläge:
  1. Klicka på Start Start-knappen , Alla program och Tillbehör.
  2. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.
    • Tillåtelse av kontroll av användarkonto  Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
  3. Skriv powercfg -h on och tryck på RETUR.

Löste det här problemet?

Ta reda på om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Om du vill ha hjälp med problem med energiförbrukning och batterilivslängd i Windows Vista går du till följande Microsoft-webbsida:
Egenskaper

Artikel-id: 928897 – senaste granskning 25 sep. 2011 – revision: 1

Feedback