Ett skiftlägeskänsligt filsystem blir skiftlägesokänsligt efter installation av en uppdatering för .NET Framework 2.0

Sammanfattning

Efter installation av en uppdatering för Microsoft .NET Framework 2.0 blir ett skiftlägeskänsligt filsystem skiftlägesokänsligt.

Symptom

Anta följande: Du aktiverar skiftlägeskänslighet i ett Microsoft Windows-filsystem för att möjliggöra samverkan mellan Windows och UNIX. Du installerar en uppdatering för Microsoft .NET Framework 2.0 och startar sedan om datorn. Därmed är filsystemet inte längre skiftlägeskänsligt, och det kan förekomma felmeddelanden i program som är beroende av skiftlägeskänslighet. Dessutom kan detta medföra dataförluster, eftersom filer oavsiktligt skrivs över på grund av skiftlägesokänsligheten.

Orsak

Detta beror på att ett problem i den ursprungliga .NET Framework 2.0-installationen ger registernyckeln HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive värdet 1. Registernyckeln HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive avgör om ett filsystem är skiftlägeskänsligt eller skiftlägesokänsligt. Om nyckeln har värdet 1 behandlas filsystemet som skiftlägesokänsligt. Om nyckeln har värdet 0 behandlas filsystemet som skiftlägeskänsligt.


Uppdateringsfunktionen i Windows Installer fungerar så att varje uppdatering kör registerändringarna i den ursprungliga .NET Framework 2.0-installationen på nytt. Därför får registernyckeln värdet 1, på samma sätt som vid installationen av .NET Framework. Denna funktion kan sedan skriva över användarkonfigurerade värden för nyckeln. Om du till exempel ger registernyckeln värdet 0 för ett skiftlägeskänsligt filsystem, och du sedan installerar en uppdatering för .NET Framework 2.0 som gavs ut före den 27 november 2006, får registernyckeln värdet 1 efter att uppdateringen har installerats. Resultatet är ett skiftlägesokänsligt filsystem.Obs! Det här problemet uppstår inte i uppdateringar för .NET Framework 2.0 som har getts ut efter den 27 november 2006.

Workaround

Om du avsiktligt ger registernyckeln HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel\ dword:ObCaseInsensitive värdet 0 eftersom du behöver ett skiftlägeskänsligt filsystem, och en uppdatering för .NET Framework 2.0 har återställt värdet till 1, ändrar du tillbaka värdet till 0 manuellt. Starta om datorn så att ändringarna börjar gälla. Om servern till exempel är en NFS-server i en blandad miljö och registernyckeln har värdet 1, kan du återställa det till 0 manuellt.

Obs! Om du installerar om .NET Framework 2.0 eller reparerar eller installerar om några .NET Framework 2.0-uppdateringar som har getts ut före den 27 november 2006, måste du använda den manuella lösningen igen.
Egenskaper

Artikel-id: 929110 – senaste granskning 20 juli 2008 – revision: 1

Feedback