Problem med optiska medier i Windows Vista

Symptom

I Windows Vista kan det uppstå olika problem vid användning av optiska medier.

Orsak

Det kan röra sig om problem med mediet, enheten eller filen som skrivs till mediet.

Problem med optiska medier

Problem med optiska medier är bland annat problem med mediekvaliteten och orapporterade skrivproblem.

Problem med mediekvaliteten

Följande problem med mediekvaliteten kan uppstå:
 • Mediet är av dålig kvalitet.

  Vi rekommenderar att du använder optiska medier av hög kvalitet.
 • Återskrivningsbara medier kan ha använts för många gånger.

  Du kan bara skriva ett visst antal gånger till en återskrivningsbar optisk skiva innan du måste radera skivan helt.
 • Mediet är gammalt.

  Optiska medier kan försämras med tiden. Försämringen kan gå snabbare om mediet utsätts för direkt solljus eller förvaras på en fuktig plats.

Orapporterade skrivproblem

Orapporterade skrivproblem är bland annat följande:
 • Skrivåtgärden lyckas bara till en mycket liten del. I så fall uppstår ett problem av följande slag:

  Skrivning och verifiering lyckas, vilket visar att mediet kan läsas av enheten där skrivåtgärden utfördes, men mediet har fel när det sätts in i exempelvis en enhet för enbart läsning.

  Det här problemet beror på att DVD- och CD-brännare har större tolerans för fel i skrivprocessen än i läsprocessen, och dessutom har kanske läsenheten linser av högre kvalitet för fokusering av lasern.

  Obs! Det här problemet kan vara vanligare när det skrivna mediet används i en bärbar dator. Den optiska enheten i en bärbar dator har vissa utrymmesbegränsningar och kan därför ha svårare att läsa data som skrivs vid toleransgränserna.
 • Skrivhastigheten är för hög. Detta är ett vanligt problem. Följande kan till exempel förvärras av en hög skrivhastighet:
  • Fokusfel

   Skrivbara skivor massproduceras, vilket innebär att det kan finnas en viss variation i skivans höjd runt mitthålet. När skivan roterar kan denna viktskillnad medföra att skivan vibrerar.

   Dessutom kan mitthålet vara lite ocentrerat, vilket kan medföra att radien som ska skrivas kan variera något medan skivan roterar.

   Båda dessa problem är välkända, och optiska enheter är konstruerade för att hantera dem. Problemen är emellertid tydligare vid högre hastigheter.
  • Uppvärmningsfel

   För att kunna skriva på skrivbara medier måste lasern värma upp substratet, eftersom mängden ljus som reflekteras från mediet beror på hur mediet svalnar. Detta ska möjliggöra en övergång mellan reflekterande och mindre reflekterande delar av mediet.

   Vid skrivning till en skrivbar skiva vid mycket höga hastigheter minskar toleransen för fokusfel, och därmed kan inte lasern värma upp substratet lika bra som när skivan roterar saktare.
 • Det uppstår en buffertunderskridning, något som är mindre vanligt eftersom alla nyare optiska skrivare har skydd mot detta problem.

  Skydd mot buffertunderskridning aktiveras normalt, men om en buffertunderskridning ändå inträffar uppstår en liten missad punkt i det skrivna spåret, vilket kan medföra svårigheter för vissa enheter att läsa nästa sektor.

Problem med den optiska enheten

Problem som kan uppstå med den optiska enheten är optiska fokusfel, icke-optimala ATAPI-anslutningar och inaktuell inbyggd programvara.

Optiskt fokusfel

Fokuseringskomponenten i en enhet är vanligen en stabilisator av plast, som med tiden kan gå sönder. Detta kan medföra problem under läs- och skrivåtgärder och slumpmässiga läsfel vid användning av enheten. Problemet uppstår även om enheten används för att läsa medier som kan läsas i andra enheter.

Obs! Fokuseringskomponenten kan slitas ut fortare vid intensiv användning.

Icke-optimala ATAPI-anslutningar

Det kan uppstå problem om kabel- eller bygelinställningarna för den optiska ATAPI-enheten inte är optimala. Tänk på följande:
 • I de flesta aktuella ATAPI-enheter används ett DMA-läge som kräver en 80-stiftskabel för maximal signalöverföring. Vi rekommenderar att du använder 80-stiftskablar till alla ATAPI-enheter.
 • Om kabeln inte är ansluten på rätt sätt kan vissa data som överförs gå förlorade. Vi rekommenderar att du ansluter alla kablar till enheterna igen. Dessutom bör du kontrollera att inga stift är böjda på enheten eller på styrenheten som kabeln är ansluten till.
 • Optiska enheter ska vara uttryckligen byglade som "Master" eller "Enhet 0" när de är de enda enheterna som är anslutna till kabeln.

  När två enheter är anslutna till kabeln ska en enhet konfigureras som "Master" eller "Enhet 0" och en enhet som "Underordnad" eller "Enhet 1". Vi rekommenderar att du inte använder bygelinställningen "Cable Select".

Inaktuell inbyggd programvara

Optiska enheter innehåller inbyggd programvara. Vi rekommenderar att du tar reda på om det finns en uppdatering för denna. Instruktioner finns på följande Microsoft-webbplats:

Filproblem

Problem som kan uppstå om filen som skrevs till det optiska mediet är skadad. Om du vill testa en ISO-fil kan du använda ett virtualiseringsprogram som Microsoft Virtual PC 2004 för att montera filen i en virtuell enhet.

Lösning

Lös problemet så här:
 • Använd ett optiskt medium av välkänt märke som är certifierat för användning av enhetstillverkaren.
 • Använd ett medium som bara kan skrivas en gång, till exempel en DVD -R- eller DVD +R-skiva.
 • Förvara mediet svalt och mörkt.
 • Skriv till det optiska mediet med lägsta tillgängliga skrivhastighet.
 • Kontrollera att funktionen för skydd mot buffertunderskridning är aktiverad.
 • Se efter om det finns några felmeddelanden i loggfilerna från CD- eller DVD-bränningsprogrammet.
 • Kontrollera att byglarna på alla enheter är rätt inställda.
 • Kontrollera att du har en 80-stifts Ultra DMA 100/133-kabel för ATAPI-enheter.
 • Kontrollera att enheten har den senaste inbyggda programvaran.
 • Dra ut och sätt tillbaka alla kablar till enheten.

Mer Information

Mer information finns på följande Optical Storage Technology Association-webbplats:Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 929460 – senaste granskning 30 jan. 2007 – revision: 1

Feedback