Cd- eller dvd-enheten fungerar inte som den ska på en dator som uppgraderats till Windows Vista

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphörde 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt

Felsökaren Din cd eller dvd kan inte läsa eller skriva medier kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i den här artikeln.Den här felsökaren löser många olika sorters problem.

Mer information

Felsökaren Din cd eller dvd kan inte läsa eller skriva medier kanske automatiskt kan lösa problemet som beskrivs i den här artikeln. Den här felsökaren löser många olika sorters problem.

Mer information


Ditt operativsystem stöds tyvärr inte av Microsoft Tjänster för automatisk felsökning just nu.


Obs! Om du vill åtgärda problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Var den här informationen till någon hjälp? Skicka oss din feedback

Symptom

När du startar om datorn fungerar cd- eller dvd-enheten inte längre som förväntat. Problemet kan uppstå i någon av följande situationer:
 • Du uppgraderar en dator till Windows Vista
 • Du installerar Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Du installerar eller avinstallerar program som har en cd/dvd-filterdrivrutin

Orsak

Det här problemet beror på något av följande:
 • Filterdrivrutinerna i cd- och dvd-lagringsstacken har inte migrerats på rätt sätt till Windows Vista.
 • Du har avinstallerat cd-programvara som inte tagit bort sig själv på rätt sätt i registret.
 • Du har installerat programvara som lägger till filterdrivrutiner i cd- och dvd-lagringsstacken som stör befintliga filter.

Jag löser det själv

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Lös problemet genom att ta bort de berörda filterdrivrutinerna. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart , skriv regedit i rutan Påbörja sökning och klicka på regedit i listan Program.

  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Leta reda på och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Varning! Det kan finnas flera förekomster av den registerundernyckel som beskrivs i steg 2. Du måste se till att du befinner dig i rätt registerundernyckel innan du ändrar värdena för UpperFilters och LowerFilters. Du kontrollerar att du är i rätt registerundernyckel genom att se till att standarddatavärdet är DVD/CD-ROM och datavärdet för Class är CDROM.
 3. Om du har UpperFilters i höger ruta, högerklickar du på UpperFilters och klickar på Ta bort.
 4. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen av UpperFilters-registerposten.
 5. Om du har LowerFilters i höger ruta, högerklickar du på LowerFilters och klickar på Ta bort.
 6. Klicka på Ja för att bekräfta borttagningen av LowerFilters-registerposten.
 7. Avsluta Registereditorn och starta om datorn.
Obs! När du har tagit bort UpperFilters-registerposten och LowerFilters-registerposten kanske vissa program, till exempel för cd-bränning, inte fungerar fullt ut. I så fall måste du installera om alla program som påverkas. Om problemet återkommer kontaktar du programtillverkaren för att ta reda på om det finns en uppdatering för programmet.

Information om maskinvarutillverkaren finns på följande webbplats:

Mer Information

Om du vill ha mer information om de filterdrivrutiner som kan läsas in i Windows Vista kör du programmet DevCon. Gör så här:
 1. Hämta och extrahera DevCon-programmet. Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Hämta Hämta DevCon-paketet nu.Utgivningsdatum: 29 jan 2003
  Om du vill veta mer om hur du hämtar och använder programmet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  311272 DevCon-kommandoradsverktyget fungerar som ett alternativ till Enhetshanteraren

 2. Klicka på StartStart-knappen , skriv cmd i rutan Påbörja sökning, högerklicka på cmd i listan Program och klicka på Kör som administratör.

  Behörighet för Kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Vid kommandotolken ändrar du till den katalog dit du extraherade DevCon-filerna.
 4. Skriv devcon stack gencdrom och tryck på RETUR.
Därefter visas följande typ av information:
IDE\CDROM<name>_____CDRW121032______1.08\5&60546BC&0&0.0.0 Name: <name>   CDRW121032 Setup Class: {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} CDROM Upper filters: <drivrutinsnamn> Controlling service: cdrom Lower filters: <drivrutinsnamn> 1 matching device(s) found. 

Referenser

Mer information om ett liknande problem som du kan få på en dator som kör Microsoft Windows XP, får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

314060 Du kan inte längre öppna cd- eller dvd-enheten, eller får ett felmeddelande när jag har tagit bort ett cd- eller dvd-inspelningsprogram i Windows XP: "felkod 31"

Egenskaper

Artikel-id: 929461 – senaste granskning 26 sep. 2011 – revision: 1

Feedback