Mindre systemminne än förväntat rapporteras i dialogrutan Systeminformation i Windows Vista om 4 GB RAM-minne är installerat

Symptom

Om det finns 4 GB (gigabyte) RAM-minne (Random Access Memory) på en dator, är mängden systemminne som rapporteras i dialogrutan Systeminformation i Windows Vista mindre än förväntat.

I dialogrutan Systeminformation kan det till exempel rapporteras 3 120 MB (megabyte) systemminne på en dator med 4 GB minne (4 096 MB).


Obs! Du kommer åt dialogrutan Systeminformation så här:
 • Klicka på Start, skriv System i rutan Påbörja sökning och klicka på System under Program.
 • Dubbelklicka på System på Kontrollpanelen.
 • Klicka på Start, högerklicka på Dator och klicka på Egenskaper.
 • Klicka på Visa mer information i fönstret Välkomstcenter i Windows Vista.
Obs! I Windows Vista SP1 (Service Pack 1) har minnesrapporteringen från komponenter i användargränssnittet ändrats. Vissa komponenter i användargränssnittet i Windows Visa SP1 rapporterar till exempel när det finns 4 GB eller mer fysiskt minne totalt på datorn.

Om du vill veta mer om minnesrapportering i Windows Vista Service Pack 1, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

946003 4 GB systemminne (RAM) rapporteras i Windows Vista SP1 på datorer med 4 GB installerat minne

Orsak

Det här problemet är ett förväntat resultat av vissa maskin- och programvarufaktorer.


Olika enheter i en dator kräver minnesmappad åtkomst. Detta kallas MMIO (Memory-Mapped I/O). För att MMIO-utrymmet ska vara tillgängligt för 32-bitars operativsystem, måste det finns inom adressutrymmets första 4 GB.

Om du till exempel har ett grafikkort med 256 MB minne, måste detta mappas inom adressutrymmets första 4 GB. Om 4 GB systemminne redan har installerats måste en del av detta adressutrymme reserveras för grafikminnesmappningen. Denna skriver över en del av systemminnet. Dessa förutsättningar minskar den totala mängden systemminne som är tillgänglig för operativsystemet.


Hur mycket mängden tillgängligt systemminne minskar beror på vilka enheter som är installerade på datorn. För att kompatibilitetsproblem med drivrutiner ska undvikas, begränsas emellertid den totala mängden tillgängligt minne i 32-bitars versioner av Windows Vista till 3,12 GB. I "Mer information" finns information om möjliga kompatibilitetsproblem med drivrutiner.


Om det finns många installerade enheter på en dator kan mängden tillgängligt minne reduceras till 3 GB eller mindre. Den maximala mängden minne som är tillgänglig i 32-bitarsversioner av Windows Vista är emellertid normalt 3,12 GB.

Workaround

För att Windows Vista ska kunna använda hela minnesmängden 4 GB på en dator med 4 GB minne, måste datorn uppfylla följande krav:
 • Kretsuppsättningen måste stödja minst 8 GB adressutrymme. Kretsuppsättningar med denna kapacitet är följande:
  • Intel 975X
  • Intel P965
  • Intel 955X i Socket 775
  • Kretsuppsättningar med stöd för AMD-processorer för socket F, socket 940, socket 939 eller socket AM2. Dessa kretsuppsättningar innefattar alla kombinationer av AMD-socket och processor där minnesstyrenheten finns i processorn.
 • Processorn måste stödja x64-instruktionsuppsättningen, vilket AMD64- och Intel EM64T-processorerna gör.
 • BIOS måste stödja funktionen för minnesommappning. Denna funktion gör att det segment av systemminnet som tidigare skrivits över av PCI-konfigurationsutrymmet (Peripheral Component Interconnect) kan mappas om utöver adressutrymmets första 4 GB. Denna funktion måste vara aktiverad i BIOS-konfigurationsverktyget på datorn. Sök i produktdokumentationen för datorn efter instruktioner för aktivering av denna funktion. Många datorer för konsumentbruk stöder inte funktionen för minnesommappning. Ingen standardterminologi används i dokumentation eller BIOS-konfigurationsverktyg för denna funktion, vilket innebär att du kanske måste läsa beskrivningarna av olika BIOS-konfigurationsinställningar för att ta reda på om någon av dem aktiverar funktionen för minnesommappning.
 • En x64-version (64-bitars) av Windows Vista måste användas.

Kontakta datorleverantören och ta reda på om datorn uppfyller dessa krav.Obs! När mängden fysiskt RAM-minne på datorn är lika stor som det adressutrymme som stöds av kretsuppsättningen, är den totala mängden systemminne som är tillgängligt för operativsystemet alltid mindre än den mängd fysiskt RAM-minne som är installerad. Låt oss till exempel ta en dator med en Intel 975X-kretsuppsättning som stöder 8 GB adressutrymme. Om du installerar 8 GB RAM-minne reduceras den mängd systemminne som är tillgänglig för operativsystemet av PCI-konfigurationskraven. I det här fallet minskar PCI-konfigurationskraven mängden minne som är tillgängligt för operativsystemet med mellan 200 MB och cirka 1 GB. Hur stor minskningen är beror på konfigurationen.

Mer Information

PAE-lägesutlösta kompatibilitetsproblem med drivrutiner

Kompatibilitetsproblem med drivrutiner som är relaterade till DEP (Data Execution Prevention) är vanligen PAE-lägesutlösta (Physical Address Extension).

Obs! PAE krävs endast på datorer med processorer som stöder DEP som tvingas fram av maskinvara.

DEP kan orsaka kompatibilitetsproblem med varje drivrutin som utför kodgenerering eller använder andra tekniker för att generera körbar kod i realtid. Många drivrutiner med dessa problem har åtgärdats. Eftersom DEP alltid är aktiverat för drivrutiner i 64-bitars versioner av Windows, drabbades dessa drivrutiner vanligen av kompatibilitetsproblem. Det finns emellertid inga garantier för att alla drivrutiner har uppdaterats så att PAE-lägesutlösta kompatibilitetsproblem inte uppstår. Det finns emellertid få drivrutiner där dessa tekniker används, och DEP orsakar inte ensamt kompatibilitetsproblem med drivrutiner.

Det är i första hand på 32-bitarsdatorer som det kan uppstå kompatibilitetsproblem med drivrutiner i PAE-läge. PAE gör att mer än 4 GB minne kan användas av processorer. Den främsta skillnaden mellan minnesväxlingsscheman med och utan PAE är den ytterligare växlingsnivå som krävs i PAE-läge. PAE-läget kräver tre växlingsnivåer i stället för två.

Vissa drivrutiner läses kanske inte in om PAE-läget är aktiverat, eftersom enheten kanske inte kan utföra 64-bitarsadressering. Drivrutinerna kan också vara skrivna utifrån antagandet att PAE-läget kräver mer än 4 GB minne. Sådana drivrutiner skrivs med förutsättningen att drivrutinerna alltid tar emot 64-bitarsadresser i PAE-läge och att drivrutinen eller enheten inte kan tolka adressen.

Andra drivrutiner läses kanske in i PAE-läge men orsakar systeminstabilitet genom att direkt ändra sidtabellposter. I dessa drivrutiner förväntas 32-bitars sidtabellposter, men i stället tas 64-bitars sidtabellposter i PAE-läge emot.

Det vanligaste kompatibilitetsproblemet med drivrutiner i PAE-läge berör DMA-överföringar (Direct Memory Access) och mappningsregisterallokering. Många enheter som stöder DMA, vanligen 32-bitarskort, kan inte utföra 64-bitars fysisk adressering. När dessa enheter körs i 32-bitarsläge kan de adressera allt fysiskt adressutrymme. I PAE-läge kan det finnas data på en fysisk adress som överstiger 4 GB. För att enheter med dessa begränsningar ska kunna fungera i detta fall, ger Microsoft Windows 2000 Server och senare versioner Windows dubbelbuffring för DMA-överföringen. I Windows 2000 Server och senare versioner av Windows görs detta genom att en 32-bitars adress som anges av ett mappningsregister tillhandahålls. Enheten kan utföra DMA-överföringen till 32-bitarsadressen. Kernel kopierar minnet till 64-bitarsadressen som tillhandahålls till drivrutinen. När datorn körs med inaktiverat PAE-läge, kräver inte drivrutiner för 32-bitars enheter att systemminne tilldels till deras mappningsregister. Detta innebär att dubbelbuffring inte krävs, eftersom alla enheter och drivrutiner finns inom 32-bitarsadressutrymmet. Tester av drivrutiner för 32-bitars enheter på datorer med 64-bitars processorer har visat, att drivrutiner med DMA-kapacitet som är klienttestade vanligen förväntar sig obegränsade mappningsregister.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 929605 – senaste granskning 13 maj 2011 – revision: 1

Feedback