Felmeddelande under start av Windows Vista om programmet Nero InCD är installerat och funktionen "Speciell pool" är aktiverad i verktyget Drivrutinsverifiering: "Stop 00000050"

Gäller för: Windows Vista Home BasicWindows Vista Home PremiumWindows Vista Ultimate

Stöd för Windows Vista utan service Pack-versioner installerade upphörde 13 April 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows, kontrollera att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Microsoft-webbsida: stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows

Symptom


Föreställ dig följande:
  • Du installerar programmet Nero InCD på en dator med Windows Vista.
  • Du aktiverar funktionen "Speciell pool" i verktyget Drivrutinsverifiering (Verifier.exe) för en enhet på datorn.
  • Det finns inget medium i CD- eller DVD-enheten.
I det här fallet Windows Vista slutar att fungera när datorn startas och sedan visas ett felmeddelande av följande slag:
Stoppa 00000050 (83cb3054, 00000000, 8143cc97, 00000001)

Lösning


Information om Service pack

Lös problemet genom att skaffa den senaste service Packet för Windows Vista. För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Det finns inga förutsättningar.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix


Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några tidigare utgivna snabbkorrigeringar.

Registerinformation


Om du vill använda någon av snabbkorrigeringarna i det här paketet, behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
Windows Vista, x86-baserade versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
X86_fbe1e3bb54a3989096255682701ca47c_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_4b39d3afecd0188a.manifestEj tillämplig69724-May-200716:53Ej tillämplig
X86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_6ad8bf51d015a2cd.manifestEj tillämplig18,77824-May-200716:55Ej tillämplig
Ntkrnlpa.exe6.0.6000.206053,504,31224-May-200702:24Ej tillämplig
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206053,470,52024-May-200702:24Ej tillämplig
Windows Vista, 64-bitars versioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattform
Amd64_9cd84196dcd4dc76036690b897e8da3d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_4397bb06734fe680.manifestEj tillämplig70124-May-200716:53Ej tillämplig
Amd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20605_none_c6f75ad588731403.manifestEj tillämplig17,33024-May-200716:58Ej tillämplig
Ntoskrnl.exe6.0.6000.206054,431,03224-May-200703:51x64

Status


Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller". Det här problemet korrigerades först i Windows Vista Service Pack 1.

Mer Information


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Information för anropsstacken

0: kd> !analyze -v*******************************************************************************
* *
* Bugcheck Analysis *
* *
*******************************************************************************

PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: 83cb3054, memory referenced.
Arg2: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 8143cc97, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000001, (reserved)

Debugging Details:
------------------


READ_ADDRESS: 83cb3054 Nonpaged pool

FAULTING_IP:
nt!IopfCompleteRequest+97
8143cc97 8b402c mov eax,dword ptr [eax+2Ch]

MM_INTERNAL_CODE: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_RC

BUGCHECK_STR: 0x50

PROCESS_NAME: System

CURRENT_IRQL: 0

TRAP_FRAME: 867fbc2c -- (.trap 0xffffffff867fbc2c)
ErrCode = 00000000
eax=83cb3028 ebx=00000000 ecx=816ef923 edx=9a7d2fb8 esi=9a7d2e70 edi=9a7d2f97
eip=8143cc97 esp=867fbca0 ebp=867fbcc0 iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010286
nt!IopfCompleteRequest+0x97:
8143cc97 8b402c mov eax,dword ptr [eax+2Ch] ds:0023:83cb3054=00008600
Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 814c583b to 8143d7f0

STACK_TEXT:
867fb774 814c583b 00000003 867f0c84 00000000 nt!RtlpBreakWithStatusInstruction
867fb7c4 814c62a8 00000003 0000001f 8344b020 nt!KiBugCheckDebugBreak+0x1c
867fbb70 8145f8cb 00000050 83cb3054 00000000 nt!KeBugCheck2+0x5f4
867fbc14 814517a0 00000000 83cb3054 00000000 nt!MmAccessFault+0x151
867fbc14 8143cc97 00000000 83cb3054 00000000 nt!_KiTrap0E+0xdc
867fbcc0 816e5b53 9a7d2f4c 89b5da00 00000000 nt!IopfCompleteRequest+0x97
867fbd30 816ef9c7 8344b020 815145bc 89b5da1c nt!IovCompleteRequest+0x11c
867fbd44 81477b32 89b5da00 00000000 8344b020 nt!IovpInternalCompleteAfterWait+0x64
867fbd7c 815cf937 89b5da00 867f0680 00000000 nt!ExpWorkerThread+0xfd
867fbdc0 814b0a7e 81477a35 00000001 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9d
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.