Information om volymaktivering för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows 7

INLEDNING

Den här artikeln innehåller information om Volume Activation för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 och Windows 7. Det innehåller länkar till information om volymlicensiering och Volume Activation 2.0.

Nyckel för nyckelhanteringstjänst (KMS)

En nyckel för nyckelhanteringstjänst kan användas för att aktivera nyckelhanteringstjänsten på en dator som sköts av företagets IT-avdelning. Företaget kan fungera som värd åt nyckelhanteringstjänsten internt och automatiskt aktivera datorer som kör Windows-operativsystem. Fler än 25 datorer måste vara kopplade till varandra för att nyckelhanteringstjänsten ska kunna användas. Datorer som använder nyckelhanteringstjänsten för aktivering måste återaktiveras genom att de ansluts till företagsnätverket minst var 180:e dag. För närvarande körs nyckelhanteringstjänsten på en lokal dator som kör Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008. En nyckel för nyckelhanteringstjänsten kan användas för att installera sex värdsystem för nyckelhanteringstjänsten, men du kan begära fler värdsystem genom ett supportcenter för volymaktivering (Volume Activation Support Centers).

Fleraktiveringsnyckel (MAK)

En fleraktiveringsnyckel (MAK) kan antingen aktivera en enskild dator eller en grupp datorer genom direktanslutning till Microsoft-servrar. En fleraktiveringsnyckel kan användas för att installera Windows om du inte är anslutet till ett företagsnätverk. En fleraktiveringsnyckel kan användas för att aktivera volymutgåvor av Windows. När du har aktiverat Windows via en fleraktiveringsnyckel behövs dessutom ingen återaktivering. Du kan också begära fler fleraktiveringsnycklar per telefon, så skapas en eskaleringsprocess för din begäran. Processen tar sju arbetsdagar.

Mer Information

Vissa Microsoft-produkter som säljs via OEM-tillverkare, återförsäljare och volymlicensieringskanaler innehåller produktaktiveringsteknik. För Windows-operativsystem krävs att volymlicensieringskunder använder en ny typ av aktivering som kallas Volume Activation, volymaktivering.

Det är en flexibel lösning som gör det möjligt för volymlicensieringskunder att säkert och enkelt aktivera datorer som kör Windows. Volymaktiveringsteknik infördes första gången i Windows Vista. I framtiden kommer det att användas för alla Microsoft-produkter. Allmän information om volymaktivering finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Vista och Windows Server 2008


Följande länkar innehåller mer information om Volume Activation 2.0 i Windows Vista och Windows Server 2008.
 • Volume Activation 2.0 för Windows Vista och Windows Server 2008

  Det här är en samling tekniska dokument om Windows Vista Volume Activation 2.0 som innehåller information om planering, distribution och drift. Där finns referenshandboken Volume Activation 2.0 Reference Guide, Volume Activation in Server 2008 och annat supportmaterial ingår. Funktionsguiden Volume Activation 2.0 Operations Guide innehåller information för felsökning av vanliga problem med Volume Activation 2.0. Felsökningsinformationen behandlar exempelvis problem med aktivering av fleraktiveringsnycklar, aktivering av nyckelhanteringstjänsten, återställning från läget Nedsatt funktionalitet och återställning från oäkta programvara. Du hittar informationen på följande Microsoft-webbplats:
 • Volume Activation 2.0 Frequently Asked Questions (Vanliga frågor om Volume Activation 2.0)

  Här finns vanliga frågor och svar om Volume Activation 2.0. Du kan läsa frågorna och svaren på följande Microsoft-webbplats:
 • Volume Activation Documentation (Volume Activation-dokumentation)

  Dokumenten innehåller vägledning i planering, distribution och funktion för aktivering av volymutgåvor av Windows Vista och Windows Server 2008. Du kan visa eller hämta dokumenten på följande Microsoft-webbplats:
 • TechNet-webbsändning: Understanding Activation and Validation in Windows Vista and Windows Server 2008 (Om aktivering och validering i Windows Vista och Windows Server 2008)

  Det här är en webbsändning av en teknisk översikt av volymaktivering och validering för Windows Vista och Windows Server 2008. Du kan titta på webbsändningen på den här Microsoft-webbplatsen:
 • Microsoft Solution Accelerator for Business Desktop Deployment (BDD)

  Den här dokumentationen ger bakgrundsinformation och särskilda instruktioner för IT-team som sysslar med infrastrukturlösningar. Här beskrivs hur du konfigurerar och hanterar volymaktiveringsteknik för Windows Vista. Du kan läsa eller hämta dokumenten på följande Microsoft-webbplats:

Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Följande länkar innehåller mer information om Volume Activation 2.0 i Windows 7 och Windows Server 2008 R2.
 • Volume Activation Resources for Windows 7 and Windows Server 2008 R2 (Volymaktiveringsresurser för Windows 7 och Windows Server 2008 R2)
  Använd resurserna vid Windows-produktaktivering och lär dig att effektivt hantera aktiveringsprocessen i företagsmiljöer. Här finns Improvements in volume activation in Windows 7 datasheet (Förbättringar av volymaktivering i Windows 7 - datablad), planeringshandboken Volume activation planning guide och annan supportdokumentation. Informationen finns på följande Microsoft-webbplats: http://technet.microsoft.com/sv-se/library/dd996588(en-us).aspx
 • Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Volume Activation Technical Reference Guide (Teknisk referenshandbok för Volume Activation i Windows 7 och Windows Server 2008 R2)
  Referenshandboken är avsedd för IT-tekniker vars företag planerar att distribuera Volume Activation-versioner av operativsystemen Windows 7- och Windows Server 2008 R2. Det är ett komplement till planeringsguiden Volume Activation Planning Guide, distributionsguiden Volume Activation Deployment Guide och funktionsguiden Volume Activation Operations Guide. Du hittar dokumentationen på följande Microsoft-webbplats: http://technet.microsoft.com/sv-se/library/ee355153(en-us).aspx
 • Video - Fundamentals of Volume Activation (Grunderna i volymaktivering)
  Den här filmen beskriver volymaktiveringsprocessen vid distribuering av Windows 7 och Windows Server 2008. Du kan se den på följande Microsoft-webbplats: http://technet.microsoft.com/sv-se/dd936198(en-us).aspx
Egenskaper

Artikel-id: 929712 – senaste granskning 4 maj 2010 – revision: 1

Feedback