När du försöker logga in på en Windows Vista-baserad dator du kortfattat visas ett meddelande om "Välkommen" och du loggas ut

Gäller för: Windows Vista UltimateWindows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar registret. Kontrollera att du säkerhetskopierar registret innan du ändrar den. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 beskrivning av registret i Microsoft Windows

Symptom


När du försöker logga in på en Windows Vista-baserad dator med ett konto som har administrativa behörigheter du kortfattat visas ett meddelande om "Välkommen" och sedan visas meddelandet "Logga ut". Dessutom visas en varning i loggen programfönster som liknar följande: det här problemet uppstår inte om du loggar in på datorn med ett konto som har administratörsbehörighet.

Orsak


Det här problemet uppstår om Userinit-nyckeln i Windows-registret har ändrats. Detta problem kan uppstå om nyckeln Userinit innehåller ett värde, men inte binära data.

Lösning


Varning allvarliga problem kan uppstå om du ändrar registret på ett felaktigt sätt med Registereditorn eller med någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk. Lös problemet genom att ändra nyckeln Userinit. Gör så här:
 1. Logga in på datorn som administratör eller med ett konto som har administratörsbehörighet.
 2. Starta Registereditorn. Det gör du genom att klicka på Startthe Start button , Skriv regedit i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 3. User Account Control permission Klicka på Fortsätt.
 4. Leta upp och klicka på följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
 5. I den högra rutan högerklickar du på Userinit.
 6. Skriv i rutan data hard_disk: \Windows\System32\userinit.exe, och klicka sedan på OK.

  Obs! Platshållaren hard_disk avser den disk där Windows Vista är installerat.
 7. Stäng Registereditorn.

Mer Information


Det här problemet kan uppstå om den sökväg som anges i rutan värde för registernyckeln Userinit inte finns.