När du har uppgraderat till Internet Explorer 7 fungerar inte hyperlänkar i Outlook Express

Beskrivning av problemet

När du har uppgraderat webbläsaren till Windows Internet Explorer 7 och sedan klickar på hyperlänkar i e-postmeddelanden från Outlook Express uppstår följande problem:
 • Hyperlänkarna fungerar inte som de ska.
 • Internet Explorer 7 startar inte.

Lösning

Du kan lösa problemet med någon av följande metoder.

Metod 1

Om du vill att vi ska åtgärda problemet åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Så här löser du problemet själv:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Filtyper i dialogrutan Mappalternativ.
 4. I listan Registrerade filtyper klickar du på (INGET) URL:HTTP och sedan på Avancerat.
 5. Klicka på Redigera i dialogrutan Redigera filtyp.

  Viktigt Anteckna de aktuella värdena för fälten i den här dialogrutan innan du går vidare till nästa steg. Du måste kanske återställa värdena för fälten du har ändrat om problemet inte försvinner med den här metoden.
 6. I rutan Åtgärd skriver du öppna om det inte redan står.
 7. I rutan Program för att utföra åtgärden skriver du "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome om det inte redan står.
 8. Markera kryssrutan Använd DDE om den inte redan är markerad.
 9. Skriv "%1",,-1,0,,,, i rutan DDE-meddelande om det inte redan står där.
 10. I rutan Program skriver du IExplore om det inte redan står där.
 11. Kontrollera att det inte finns något värde i rutan DDE-program som inte körs. Om det finns ett värde i rutan tar du bort det.
 12. I rutan Ämne skriver du WWW_OpenURL om det inte redan står.
 13. Du stänger dialogrutan Redigera filtyp genom att klicka på OK två gånger.
 14. I listan Registrerade filtyper letar du upp och klickar på (INGET) URL:HTTP med sekretess och sedan på Avancerat.
 15. Upprepa steg 5 till och med 14 genom att använda listobjektet (INGET) URL:HTTP med sekretess i stället för listobjektet (INGET) URL:HTTP.
 16. Stäng dialogrutan Mappalternativ genom att klicka på OK.
 17. Testa en hyperlänk från Outlook Express.

Löste det här problemet?

Se efter om problemet är borta. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet kvarstår går du till metod 2 eller kontaktar support.
Om du fortfarande har problem går du till metod 2.

Metod 2

 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Klicka på MappalternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Filtyper i dialogrutan Mappalternativ.
 4. I listan Registrerade filtyper letar du upp och klickar på (INGET) URL:HTTP och sedan på Avancerat.
 5. Klicka på Redigera i dialogrutan Redigera filtyp.
 6. I slutet av värdet i rutan Program för att utföra åtgärden byter du ut posten -nohome mot %1.

  Obs!Om du tillfrågas om du vill göra Internet Explorer 7 till standardwebbläsare klickar du på Nej. Om du klickar på Ja kan posten återställas till -nohome, och då kan problemet uppstå på nytt.
 7. Du stänger dialogrutan Redigera filtyp genom att klicka på OK två gånger.
 8. I listan Registrerade filtyper letar du upp och klickar på (INGET) URL:HTTP med sekretess och sedan på Avancerat.
 9. Upprepa steg 5 till och med 8 genom att använda listobjektet (INGET) URL:HTTP med sekretess i stället för listobjektet (INGET) URL:HTTP.
 10. Stäng dialogrutan Mappalternativ genom att klicka på OK.
 11. Testa en hyperlänk från Outlook Express.
Egenskaper

Artikel-id: 929867 – senaste granskning 23 feb. 2010 – revision: 1

Feedback