Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 Service Pack 3 för Windows XP Media Center och Windows XP Tablet PC: 10 juli 2007

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-040 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

Ta bort uppdateringen med "Lägg till eller ta bort program" på Kontrollpanelen.

Kända problem

Om du vill veta mer om problem som kan uppstå efter installation av säkerhetsuppdateringen för Microsoft .NET Framework 1.0, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

936597 Program eller kontroll körs inte vid försök att köra .NET Framework 1.0 HREF-taggar så att de pekar på ett hanterat körbart program eller på en kontroll

Egenskaper

Artikel-id: 930494 – senaste granskning 3 dec. 2007 – revision: 1

Feedback