Felmeddelande när SoftGrid-klient försöker starta ett program: "Felkod: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

Gäller för: Microsoft Application Virtualization for Remote Desktop ServicesApplication Virtualization for Windows Desktops

Symptom


Microsoft SoftGrid Client försöker starta ett program. Men försöket lyckas inte och du får ett felmeddelande av följande slag:
SoftGrid-klienten kunde inte starta < programnamn >.
Begärda paketet kunde inte hittas i arkivet system data eller filer som är associerade med det här paketet kunde inte hittas på servern. Rapportera följande felkod till systemadministratören.
Felkod: xxxxxx xxxxxx0A-20000194
En post av följande slag kan visas i loggfilen för SoftGrid klienten (Sftlog.txt):
En post av följande slag kan visas i loggfilen för SoftGrid virtuella Application Server (Sft server.log):

Orsak


Det här problemet kan uppstå om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Du försöker starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till SoftGrid Management Console.
 • Filen .sft som anges i OSD-filen finns inte i katalogstrukturen innehåll.
 • Sökvägen eller filnamnet för .sft som anges i posten Softricity relativa sökväg är ogiltig.
 • Provider-principen som är angiven i OSD-filen finns inte.

Lösning


Följande information ger lösningar för varje orsak som nämns i avsnittet "Orsak".
 • Du försöker starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till SoftGrid Management Console

  Det finns två villkor under vilka du kan försöka att starta SoftGrid-aktiverade program som inte har lagts till SoftGrid Management Console:
  • Du dubbelklickar på OSD-filen av en SoftGrid-aktiverat program.
  • Du dubbelklickar på genvägen för SoftGrid-aktiverade program som har tagits bort från SoftGrid klienthantering.

   Obs! Genvägen tas inte bort när SoftGrid-aktiverat program tas bort från SoftGrid klienthantering. Genvägen tas inte bort om du manuellt kopiera genvägen till en alternativ plats när programmet läggs till SoftGrid klienthantering. När programmet är senare tas bort, SoftGrid klienthantering inte känner till den alternativa platsen och genvägen tas inte bort.
 • Filen .sft som anges i OSD-filen finns inte i katalogstrukturen innehåll

  Filen .sft finns inte i katalogstrukturen innehåll. Filen .sft är angiven i HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-fil.

  Föreställ dig följande. OSD-filen konfigureras som i följande exempel:
  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft"
  Innehållskatalogen konfigureras som i följande exempelsökväg:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  I det här fallet går inte att Microsoft SoftGrid starta programmet om filen sft_ea70.v1.sft finns i underkatalogen Softricity innehållskatalog följande sökväg:
  C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Sökvägen eller filnamnet för .sft som anges i "Softricity relativa sökväg" är ogiltig

  Softricity relativa sökväg får bara innehålla underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft. Filnamn för .sft är example.sft och finns i Exempelprogram underkatalog i katalogen innehåll. Om katalogen innehåll är C:\Program Files\Softricity\SoftGrid Server\content är Softricity relativa sökväg exempel Applications\example.sft. Om katalogen innehåll är \\SERVERNAME\content, är Softricity relativa sökväg fortfarande exempel Applications\example.sft.

  Så här kontrollerar du att den relativa sökvägen endast innehåller underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft: steg:
  1. Starta konsolen Grupprinciphantering för SoftGrid från Administrationsverktyg.
  2. Expandera System för SoftGrid< servernamn > paket < Paketversion av programmet som inte startar > .
  3. Dubbelklicka på paketet-versionen av programmet som inte startar.
  4. Kontrollera att den Softricity relativa sökväg endast innehåller underkatalog i katalogen innehåll och filnamn för .sft.
 • Provider-principen som är angiven i OSD-filen finns inte

  Leverantör-princip som ?Customer = anger finns inte. Den här providern principen som är angiven i HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-fil

  Föreställ dig följande. SoftGrid-miljö har flera principer för leverantören som standard-Provider och en anpassad princip för leverantör som heter anonym. Du måste dessutom konfigurera en OSD-fil om du vill använda principen anonym Provider. I det här fallet den. HREF-attributet CODEBASE-elementet för OSD-filen visas som i följande exempel.

  HREF="rtsp://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.v1.sft?Customer=Anonymous"
  Obs! Om providern principnamn som följer ?Customer = inte finns Microsoft SoftGrid går inte att starta programmet.
Mer information om användningsvillkoren finns på följande Microsoft-webbplats: