En uppmaning att aktivera Windows Vista visas på en dator där Windows Vista redan har aktiverats genom en volymlicens eller OEM-installation

Symptom

En uppmaning att aktivera Windows Vista visas på en dator där aktivering av Windows Vista inte har krävts tidigare. Detta kan till exempel inträffa på en dator där Windows Vista har förinstallerats av en OEM-tillverkare eller med hjälp av en volymlicensieringsinstallation. Problemet förekommer inte i återförsäljarversioner av Windows Vista. Det uppstår till exempel inte om du har köpt Windows Vista och själv installerat operativsystemet på en dator.


Även om problemet är sällsynt kan det inträffa vid normal användning av en dator med Windows Vista.

Orsak

Det här problemet beror på att en viss systeminställning tas bort när ett program körs med administratörsbehörighet, vilket kan medföra att en BIOS-valideringskontroll misslyckas. BIOS-valideringskontrollen ingår i systemaktiveringsprocessen. Därför uppmanas du kanske att aktivera Windows Vista, trots att detta inte har behövts tidigare. Problemet har till exempel visat sig inträffa vid användning av Intuit QuickBooks 2007, men kan även förekomma ibland vid installation av andra program eller drivrutiner.

Obs! Det här problemet beror inte på ett problem i det installerade programmet eller drivrutinen, utan på ett systemproblem i Windows Vista.

Lösning

Så här löser du problemet om det redan har uppstått

Gör något av följande om problemet redan har uppstått:

  • Om du har uppmanats att aktivera Windows Vista, och du inte har använt produktnyckeln för att aktivera Windows Vista manuellt, installerar du uppdatering 931573 och startar sedan om datorn.
  • Om du har uppmanats att aktivera Windows Vista, och du har använt produktnyckeln för att aktivera Windows Vista manuellt, installerar du uppdatering 931573 och aktiverar sedan Windows Vista per telefon.


    Obs! Om Windows Vista har förinstallerats av en OEM-tillverkare finns produktnyckeln på en etikett på datorhöljet.

    Om du vill veta mer om hur du aktiverar Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    925616 Felmeddelande vid försök att starta Windows Vista: "Aktiveringsperioden har förflutit"

Förhindra problemet

Förhindra problemet genom att installera uppdatering 931573 på följande Microsoft-webbplats: Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Windows Vista

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista (KB931573) nu.

Windows Vista för 64-bitarssystem

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Vista för 64-bitarssystem (KB931573) nu.

Utgivningsdatum: 30 januari 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Om du vill veta mer om namngivning av snabbkorrigeringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
816915 Nytt system för namngivning av uppdateringspaket för Microsoft Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 931573 – senaste granskning 2 maj 2008 – revision: 1

Feedback