MS07-027: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Uppdateringen som beskrivs i denna artikel har ersatts med en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-027 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • ActiveX-kontroller visar meddelanderutor innan de läses in

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Problemet kan lösas med de tekniker som beskrivs på följande Microsoft-webbplats: När vissa kontroller läses in på en webbsida maskeras de inte på rätt sätt av funktionerna i den här uppdateringen. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

 • Efter att du har installerat den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från maj 2007 (MS07-027) för Windows Internet Explorer 7, kan dialogrutan Filhämtning – Säkerhetsvarning visas där du uppmanas att spara filen "navcancl". Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  937409 Dialogrutan "Säkerhetsvarning om filhämtning" öppnas vid försök att öppna Internet Explorer 7
 • Följande felmeddelande eller liknande visas när du försöker besöka en webbsida i Windows Internet Explorer 7:
  Webbsidan kan inte visas
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  942818 Felmeddelande efter installation av en uppdatering för Windows Internet Explorer 7 från Windows Update eller Microsoft Update: "Webbsidan kan inte visas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När den här uppdateringen har installerats körs kanske inte vissa webbprogram som kräver ett stort block sammanhängande minne, på grund av att det inte finns tillräckligt mycket ledigt minne. Dessa webbprogram används inte bara i Internet Explorer.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  950060 Vissa webbprogram som kräver ett stort block sammanhängande minne körs kanske inte efter installation av den kumulativa uppdateringen 931768 (MS07-027) för Windows Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

Möjligheten att installera enskilda uppdateringar beror på operativsystem och berörda programversioner. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.
 • 928494 InfoPath 2003 kraschar när användaren klickar innanför Date Picker-kontrollen i ett formulär och sedan trycker på VÄNSTERPIL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 928540 Dialogrutan "Filhämtning" i Internet Explorer 6 stängs oväntat efter installation av snabbkorrigering 896017 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 929726 KORRIGERING: Felmeddelande vid uppräkning av cachen i Windows Internet Explorer 7: "ERROR_INVALID_PARAMETER" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 931657 Huvud i e-postmeddelande skrivs inte ut i Microsoft Office Outlook 2003 eller Microsoft Outlook Express (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 932538 Ett e-postmeddelande som skrivs ut i Office Outlook 2003 eller Outlook Express är så litet att det är oläsligt

 • 934817 PROGRAMFEL: Ett skript som innehåller funktionen execCommand och kommandot SaveAs kan inte användas för att spara en webbsida i Internet Explorer 7 på en dator med Windows Vista

 • 929864 ActiveX-kontroller aktiveras inte när en webbsida öppnas i Internet Explorer 7

 • 932537 Webbsidesinnehåll uppdateras inte som förväntat när pekaren flyttas in i en infogad ram i Internet Explorer 7

 • 932543 Internet Explorer 7 slutar svara på en dator med den koreanska versionen av Yahoo!- verktygsfältet

 • 934819 KORRIGERING: Efter installation av Internet Explorer 7 slutar Inetinfo.exe-processen att svara på en dator med både Windows Server 2003 Service Pack 1 och IIS 6.0

 • 932600 Windows Server 2003 SP2 måste tas bort i vissa fall före uppgradering till den fullständiga återförsäljarversionen av Windows Small Business Server 2003 eller överflyttning till Microsoft Windows Server 2003

Snabbkorrigeringar

I säkerhetsuppdateringspaketen 931768 för Windows XP och Windows Server 2003 ingår snabbkorrigeringsfiler och GDR-filer (General Distribution Release) för Internet Explorer. Om det inte finns några befintliga Internet Explorer-filer från snabbkorrigeringsmiljön installeras GDR-filerna genom säkerhetsuppdatering 931768. Snabbkorrigeringar är endast avsedda att korrigera problemen som beskrivs i artiklarna i Microsoft Knowledge Base som är associerade med snabbkorrigeringarna och ska bara användas på datorer där dessa problem uppstår. Snabbkorrigeringarna kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack som innehåller de här snabbkorrigeringarna. Om du vill veta mer om hur du installerar de snabbkorrigeringar som ingår i säkerhetsuppdatering 931768 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer
Obs! Förutom att installera snabbkorrigeringsfilerna bör du läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base som hör till snabbkorrigeringen och ta reda på vilken registerändring som krävs för att aktivera snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer om hur du tar reda på om dina befintliga Internet Explorer-filer kommer från snabbkorrigeringen eller från GDR-miljön, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 931768 – senaste granskning 12 aug. 2008 – revision: 1

Feedback