Kumulativ tidszonsuppdatering från februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem

Viktigt! Den här uppdateringen ersätter uppdatering 928388 som gavs ut i november 2006. I den här uppdateringen ingår även ytterligare tidszonsändringar som har trätt i kraft efter uppdatering 928388. Kunder som redan har distribuerat uppdatering 928388 bör ta ställning till om de sex tidszonsändringar som ingår i uppdatering 931836 är så viktiga att den här uppdateringen bör distribueras omedelbart. Om datorerna inte påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa tillgängliga tillfälle. Vi rekommenderar alla kunder att använda den senaste kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows på alla datorer för att tidszonsdatabasen ska vara konsekvent.


Viktigt! Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Office Outlook.
Om du vill veta mer om de här problemen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
931667 Genomföra sommartidsändringar 2007 med hjälp av Time Zone Data Update Tool för Microsoft Office Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Viktigt! Om du använder Microsoft Exchange Server i en IT-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Exchange Server fungerar utan problem.
Om du vill veta mer om Exchange-uppdateringen för sommartid klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
926666 Uppdatering för ändringar av sommartid 2007 för Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

INLEDNING

Från och med våren 2007 kommer start- och slutdatum för sommartid i USA att ändras i enlighet med Energy Policy Act från 2005. Sommartiden kommer att börja tre veckor tidigare, klockan 02:00 den andra söndagen i mars, och sluta en vecka senare, klockan 02:00 den första söndagen i november.

Genom uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändras tidszonsuppgifterna i enlighet med sommartidsändringen för USA. I uppdateringen ingår även andra ändringar som har att göra med sommartid, tidszoner och inställningar. Vissa ändringar kommer att ske 2007, och vissa ändringar har skett sedan produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" ursprungligen gavs ut. Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en kumulativ samlad uppdatering med alla tidigare ändringar från artiklarna 928388 and 929120 i Microsoft Knowledge Base. Uppdateringen innehåller även vissa ytterligare ändringar sedan den senaste kumulativa uppdateringen i artikel 928388 i Microsoft Knowledge Base.

Mer information om hur ändringar av sommartid påverkar andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om hur ändringar av sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
914387 Konfigurera sommartid för USA 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Lösning

Information om samlad uppdatering

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 för datorer med Itanium nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 x64 Edition nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP nu.

Hämta Hämta uppdateringspaketet för Windows XP x64 Edition nu.

Utgivningsdatum: 7 februari 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

För att kunna installera den här uppdateringen på en dator med Microsoft Windows XP måste du ha installerat Windows XP Service Pack 2.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Avinstallera den kumulativa samlade uppdateringen

Windows-tidszonsuppdateringar för Windows XP och Windows Server 2003 innehåller anpassad logik, som säkerställer korrekt installation av tidszonsuppdateringarna och ett korrekt tillstånd för databasen med Windows-tidszoner. När uppdateringen avinstalleras återställs dessutom databasen med tidszoner till de regler för sommartid som gällde 2006 för alla tidszoner.

Du kan bara avinstallera den högsta versionen av den kumulativa uppdateringen. När du avinstallerar den här versionen av den kumulativa uppdateringen återgår databasen med tidszoner till tillståndet som rådde innan den första uppdateringen installerades. Om du till exempel installerar uppdatering 928388 i december 2006 och sedan den kumulativa uppdateringen 931836 i februari 2007, kan du bara avinstallera den kumulativa uppdateringen 931836. När du avinstallerar denna återgår databasen med tidszoner till tillståndet före december. Om du installerar den kumulativa uppdateringen 931836 kan du dessutom inte installera uppdatering 928388.

Ersättningsinformation

Obs! Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar.

Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:
 • 928388 Tidszonsuppdatering för 2007 för Microsoft Windows-operativsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 929120 Datorer med Windows Server 2003 eller Windows XP som är inställda på den västaustraliska tidszonen ändras inte till sommartid den 3 december 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows Server 2003, x86-baserade versioner

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802-feb-200709:02x86IngetRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258,36802-feb-200709:51x86IngetRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200709:17x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200709:55x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200712:37x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200714:42x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003, Itanium-baserade versioner

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606-feb-200719:35IA-64IngetRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806-feb-200719:35x86IngetRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124,41606-feb-200719:34IA-64IngetRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.64258,36806-feb-200719:34x86IngetRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206-feb-200719:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200719:35x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136,19206-feb-200719:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200719:35x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206-feb-200720:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200720:01x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136,19206-feb-200719:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200719:35x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003 och Windows XP, x64-baserade versioner

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206-feb-200719:34x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200719:34x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684,99206-feb-200719:34x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806-feb-200719:34x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206-feb-200720:02x64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200720:02x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784,99206-feb-200719:33x64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760,92806-feb-200719:33x86SP2SP2QFE

Windows XP med Service Pack 2

FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-jan-200708:58x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360,41629-jan-200709:25x86SP2SP2QFE

Uppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows

Följande ändringar har gjorts sedan den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows, nummer 928388, som var avsedd för Windows XP och Windows Server 2003:
 • Centrala Brasilien, normaltid, och Östra Sydamerika, normaltid
  Juridisk bekräftelse på 2007 års bestämmelser om sommartid erhölls för sent för att de skulle ingå i den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen. Genom den här uppdateringen ställs även rätt tid in på 00:00:00 för båda tidszonerna.
 • Iran, normaltid
  Juridisk bekräftelse på att sommartid inte längre används erhölls för sent för att korrigeringen skulle ingå i den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen.
 • Namibia
  Rätt start- och slutdatum från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen.
 • Newfoundland, normaltid
  Amerikanska och kanadensiska regler för sommartid 2007 antogs efter det att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen hade skapats.
 • Västra Australien, normaltid
  En provperiod för sommartid antogs efter det att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen hade skapats.
Registerundernyckelns namnVisningsnamnSommartidNormaltidSommartid startarSommartid slutarTZI-undernyckelns värde
Central Brazilian Standard Time (GMT-04:00) ManausCentrala Brasilien, sommartidCentrala Brasilien, normaltid Första söndagen i november kl. 00:00:00Sista söndagen i februari kl. 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
E. South America Standard Time(GMT-03:00) BrasiliaÖstra Sydamerika, sommartidÖstra Sydamerika, normaltidFörsta söndagen i november kl. 00:00:00Sista söndagen i februari kl. 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Iran Standard Time(GMT+03:30) TeheranIran, sommartid Iran, normaltidBorttagetBorttagetTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibia Standard Time (GMT+02:00) WindhoekNamibia, sommartid Namibia, normaltid Första söndagen i april kl. 02:00:00Första söndagen i september kl. 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Newfoundland Standard Time(GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland, sommartidNewfoundland, normaltidAndra söndagen i mars kl. 00:01:00Första söndagen i november kl. 00:01:00TZI=d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
W. Australia Standard Time(GMT+08:00) PerthVästra Australien, sommartidVästra Australien, normaltidSista söndagen i oktober kl. 02:00:00Sista söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00
,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Kumulativa sommartids- och tidszonsinställningar från februari 2007

Följande tabell innehåller alla tidszonsändringar som ingår i den här uppdateringen.
Registerundernyckelns namnVisningsnamnSommartidNormaltidSommartid börjarSommartid slutarTZI-undernyckelns värde
Alaska Standard Time(GMT-09:00) AlaskaAlaska, sommartidAlaska, normaltidAndra söndagen i mars kl. 02:00:00Första söndagen i november kl. 02:00:00TZI=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Atlantic Standard Time(GMT-04:00) Atlanttid (Kanada) Atlantic, sommartid Atlantic, normaltid
Andra söndagen i mars kl. 02:00:00 Första söndagen i november kl. 02:00:00
TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
AUS Eastern Standard Time(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney Östra Australien, sommartidÖstra Australien, normaltidOförändratSista söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Azerbaijan Standard Time(GMT+04:00) BakuAzerbajdzjan, sommartidAzerbajdzjan, normaltidSista söndagen i mars kl. 04:00:00Sista söndagen i oktober kl. 05:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Caucasus Standard Time(GMT+04:00) YerevanKaukasus, sommartidKaukasus, normaltidSista söndagen i mars kl. 02:00:00Sista söndagen i oktober kl. 03:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Cen. Australia Standard Time (GMT+09:30) Adelaide Cent. Australien, sommartidCent. Australien, normaltidOförändratSista söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Central Brazilian Standard Time (GMT-04:00) ManausCentrala Brasilien, sommartidCentrala Brasilien, normaltidFörsta söndagen i november kl. 00:00:00Sista söndagen i februari kl. 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00
,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Central Standard Time(GMT-06:00) Centraltid (USA och Kanada)Central, sommartidCentral, normaltidAndra söndagen i mars kl. 02:00:00Första söndagen i november kl. 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Central Standard Time (Mexico) (GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral sommartid (Mexiko)Central normaltid (Mexiko)Första söndagen i april kl. 02:00:00Sista söndagen i oktober kl. 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
E. Europe Standard Time (GMT+02:00) MinskÖsteuropa, sommartidÖsteuropa, normaltidSista söndagen i mars kl. 02:00:00Sista söndagen i oktober kl. 03:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
E. South America Standard Time(GMT-03:00) BrasiliaÖstra Sydamerika, sommartidÖstra Sydamerika, normaltidFörsta söndagen i november kl. 00:00:00Sista söndagen i februari kl. 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Eastern Standard Time(GMT-05:00) Östtid (USA och Kanada)Eastern, sommartidEastern, normaltidAndra söndagen i mars kl. 02:00:00Första söndagen i november kl. 02:00:00TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Egypt Standard Time (GMT+02:00) KairoEgypten, sommartidEgypten, normaltidSista torsdagen i april kl. 23:59:59.999Sista torsdagen i september kl. 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
Georgian Standard Time (GMT+03:00) TbilisiGeorgien, sommartidGeorgien, normaltidBorttagetBorttagetTZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich Standard Time (GMT) Casablanca, Monrovia, ReykjavikGreenwich, normaltidGreenwich, normaltid Ej tillämpligtEj tillämpligtTZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
GTB Standard Time (GMT+02:00) Aten, Bukarest, Istanbul GTB, sommartid GTB, normaltid Sista söndagen i mars kl. 03:00:00 Sista söndagen i oktober kl. 04:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Iran Standard Time(GMT+03:30) TeheranIran, sommartid Iran, normaltidBorttagetBorttagetTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Israel Standard Time (GMT+02:00) JerusalemJerusalem, sommartidJerusalem, normaltid30 mars 2007 kl. 02:00:0016 september 2007 kl. 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Jordan Standard Time(GMT+2:00) AmmanJordanien, sommartidJordanien, normaltidSista torsdagen i mars kl. 0:00:00Sista fredagen i september kl. 01:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00
Middle East Standard Time(GMT+02:00) BeirutMellanöstern, sommartidMellanöstern, normaltidSista söndagen i mars kl. 00:00Sista lördagen i oktober kl. 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00
,3b,00,e7,03,00,00,03,00,00,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Montevideo Standard Time(GMT-03:00) MontevideoMontevideo, sommartidMontevideo, normaltidFörsta söndagen i oktober kl. 02:00:00Andra söndagen i mars kl. 02:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00
,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mountain Standard Time(GMT-07:00) Mountain-tid (USA och Kanada)Mountain, sommartidMountain, normaltidAndra söndagen i mars kl. 02:00:00Första söndagen i november kl. 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mountain Standard Time (Mexico) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanMountain, sommartid (Mexiko)Mountain, normaltid (Mexiko) Första söndagen i april kl. 02:00:00Sista söndagen i oktober kl. 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Myanmar Standard Time (GMT+06:30) Yangon (Rangoon)Myanmar, sommartidMyanmar, normaltidEj tillämpligtEj tillämpligtTZI=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibia Standard Time (GMT+02:00) WindhoekNamibia, sommartid Namibia, normaltidFörsta söndagen i april kl. 02:00:00Första söndagen i september kl. 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
New Zealand Standard Time (GMT+12:00) Auckland, WellingtonNya Zeeland, sommartidNya Zeeland, normaltidFörsta söndagen i oktober kl. 02:00:00Tredje söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00
Newfoundland Standard Time(GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland, sommartidNewfoundland, normaltidAndra söndagen i mars kl. 00:01:00Första söndagen i november kl. 00:01:00TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
Pacific SA Standard Time (GMT-04:00) SantiagoPacific SA, sommartidPacific SA, normaltid Andra lördagen i oktober kl. 23:59:59.999Andra lördagen i mars kl. 23:59:59.999TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17
,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06
,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Pacific Standard Time(GMT-08:00) Stillahavstid (USA och Kanada)Pacific, sommartidPacific, normaltidAndra söndagen i mars kl. 02:00:00Första söndagen i november kl. 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Pacific Standard Time (Mexico) (GMT-08:00) Tijuana, Baja CaliforniaPacific, sommartid (Mexiko)Pacific, normaltid (Mexiko) Första söndagen i april kl. 02:00:00Sista söndagen i oktober kl. 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
SA Pacific Standard Time (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio BrancoSA Pacific, sommartidSA Pacific, normaltidEj tillämpligtEj tillämpligtTZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00
Sri Lanka Standard Time (GMT+05:30) Sri JayawardenepuraSri Lanka, sommartidSri Lanka, normaltidEj tillämpligtEj tillämpligtTZI=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Tasmania Standard Time (GMT+10:00) Hobart Tasmanien, sommartidTasmanien, normaltidOförändratSista söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
W. Australia Standard Time(GMT+08:00) PerthVästra Australien, sommartidVästra Australien, normaltidSista söndagen i oktober kl. 02:00:00Sista söndagen i mars kl. 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Ytterligare registernycklar

Förutom ändringarna som anges i föregående tabell innebär uppdateringen tillägg av registernycklar med historiska sommartidsdata för vissa tidszoner. Dessa nycklar finns i Windows Vista och ingår för att pariteten ska upprätthållas i tidszonsregisterstrukturen för Windows.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5

"LastEntry"=dword:000007d6

"2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4

"LastEntry"=dword:000007e7

"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d5,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d5,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,0a,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d7,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d7,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d9,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d9,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,da,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,da,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,db,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,db,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dc,07,09,00,00,00,17,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dc,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dd,07,09,00,00,00,08,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dd,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,de,07,09,00,00,00,1c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,de,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,df,07,09,00,00,00,14,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,df,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e0,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e0,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e1,07,09,00,00,00,18,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e1,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e2,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e2,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e3,07,0a,00,00,00,06,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e3,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e4,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e4,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e5,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e5,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e6,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e6,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00

"2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6

"LastEntry"=dword:000007d7

"2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5

"LastEntry"=dword:000007d7

"2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

"2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,01,00,00,00,01,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,0c,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Mexikanska tidszoner

Tre nya tidszoner för Mexiko har lagts till i Windows XP och Windows Server 2003 för att databaserna för tidszonerna ska stämma med Vista. De nya tidszonerna krävs därför att vissa tidszoner som Mexiko tidigare delade med USA och Kanada inte längre delas, på grund av de nya sommartidsreglerna för USA och Kanada. När den här uppdateringen installeras på en dator som är inställd på Mexiko, normaltid, eller Mexiko, normaltid 2, ställs datorn automatiskt in på den nya tidszonen som anges i följande tabell. Detta är emellertid inte fallet för datorer som är inställda på tidszonen GMT-08:00 (Pacific, normaltid). I tillämpliga fall måste dessa datorer manuellt ställas in på den nya tidszonen Pacific, normaltid (Mexiko).
Tidszon 2006Visningsnamn 2006Tidszon 2007Visningsnamn 2007
Mexiko, normaltid(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyCentral normaltid (Mexiko)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey - New
Mexiko, normaltid 2(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanMountain, normaltid (Mexiko) (GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan - New
Ej tillämpligtEj tillämpligtPacific, normaltid (Mexiko) (GMT-08:00) Tijuana, Baja California

Mer Information

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Tekniska revideringar

Revisionsnummer och granskningsdatum för den här artikeln kan avspegla mindre redaktionella eller strukturella revideringar av innehållet. Större tekniska revideringar av innehållet anges i den här tabellen.
DatumRevideringar
8 februari 2007Ursprunglig version
13 februari 2007Uppdaterade tabellen i avsnittet "Mexikanska tidszoner"
17 februari 2007Lade till en ny fillista för paket som getts ut 14-feb-2007
23 februari 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Lade till Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2004 och Microsoft Windows Server 2003 Web Edition i "Gäller"
 • Tabellposter för Newfoundland uppdaterade
27 februari 2007Lade till Windows XP Tablet PC Edition i "Gäller"
28 februari 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Bytte ut Windows XP Home Edition SP2 och Windows XP Professional SP2 mot Windows XP Home Edition och Windows XP Professional i "Gäller"
 • Uppdaterade tabellposter för Newfoundland
5 mars 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Uppdaterade filinformation från "Windows 2000 Service Pack 5" till "Windows 2000 Service Pack 4"
 • Uppdaterade tabellposter för Newfoundland
Egenskaper

Artikel-id: 931836 – senaste granskning 11 juni 2009 – revision: 1

Feedback