MS07-028: Säkerhetsproblem i CAPICOM möjliggör fjärrkörning av kod


INLEDNING


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: CAPICOM är en Windows-komponent som tillhandahåller tjänster till program som möjliggör kryptografibaserad säkerhet. Här ingår funktioner för autentisering med digitala signaturer, för försegling av meddelanden samt för kryptering och dekryptering av data.

Obs! Den här uppdateringen kräver Microsoft Windows Installer 3.0 eller senare. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

292539 Hämta Windows Installer-motorn