Felmeddelande när du försöker redigera ett inbäddat objekt i ett 2007 Office-fil i Excel 2003, PowerPoint 2003 eller Word 2003: "serverprogrammet, källfilen eller objektet kan inte hittas"


Symptom


Föreställ dig följande. Du kan installera Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat på en dator som kör något av de program som nämns i avsnittet "Gäller". Du öppnar en Microsoft Office Excel 2007-arbetsbok, en Microsoft Office PowerPoint 2007-presentation eller en Microsoft Office Word 2007-dokument som innehåller ett inbäddat Excel-objekt, ett PowerPoint-objekt eller ett inbäddat Word-objekt. När filen öppnas i programmet Microsoft Office 2003 du dubbelklicka på det inbäddade objektet om du vill redigera den. I det här fallet öppnas inte det inbäddade objektet. Dessutom visas följande felmeddelande:
Det går inte att hitta serverprogrammet, källfilen eller objektet. Kontrollera att programmet är korrekt installerat och att det inte har tagits bort, flyttats eller bytt namn.

Orsak


Det här problemet kan uppstå om följande villkor är uppfyllda:

Temporär lösning


Undvik det här problemet genom att öppna 2007 Office-fil på en dator med lämplig 2007 Office-program installerade.

Mer Information


För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

924074 hur du använder tidigare versioner av Excel, PowerPoint och Word för att öppna och spara filer från 2007 Office-program