Återställa personliga filer efter en anpassad installation av Windows Vista eller Windows 7

Support för Windows Vista utan installerade Service Pack-versioner upphörde 13 april 2010. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows måste du köra Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information hittar du på den här Microsoft-webbsidan: Support upphör för vissa Windows-versioner

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs hur du återställer personliga filer efter en anpassad installation av Windows Vista eller Windows 7.

I vissa situationer kan du inte uppgradera från en tidigare version av Windows. I så fall måste du göra en anpassad installation. När du gör en anpassad installation av Windows Vista eller Windows 7, skapas en Windows.old-mapp som innehåller filer från det tidigare systemet. Det kan hända att du vill återställa personliga filer från Windows.old-mappen och flytta dem till den anpassade Windows-installationen.


Om du vill att vi ska återställa personliga filer åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Windows.old-mappen som innehåller filerna från ditt tidigare system ska finnas på datorn.
 • Du kan få felmeddelanden i kommandotolken när du kör paketet. Bortse från de felmeddelandena.
 • Guiden finns endast på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Om det tidigare operativsystemet var Windows XP

Om du vill återställa filer från Windows.old-mappen letar du först upp mapparna med filerna och flyttar sedan filerna till lämpliga mappar i den aktuella installationen av Windows.

Leta upp de personliga filerna

När du har installerat Windows Vista eller Windows 7 flyttar du personliga filer från deras tidigare mappar till de motsvarande mapparna.

Viktigt! Vi rekommenderar att du inte tar bort några filer eller mappar förrän du har kontrollerat att alla personliga filer har flyttats till den aktuella Windows-installationen.

Windows.old-mappen

När du installerar Windows Vista eller Windows 7 skapas Windows.old-mappen. Installationsprogrammet skapar denna mapp för lagring av filer från Windows XP-installationen. Så här letar du upp Windows.old-mappen i Windows Vista eller Windows 7: klicka på StartStart-knappen , skriv enhet:\windows.old (till exempel c:\windows.old) i rutan Påbörja sökning och klicka på Windows.old i listan Program.

 Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
Windows.old-mappen innehåller följande mappar från Windows XP-installationen:
 1. enhet:\Windows.old\Windows
 2. enhet:\Windows.old\Documents and Settings
 3. enhet:\Windows.old\Program

Mappen "Documents and Settings"

De flesta program sparar användarens personliga filer i mappen "Documents and Settings". I allmänhet finns det inte några personliga filer i Windows- eller Program-mappen.

Mappen "Documents and Settings" innehåller en mapp för varje användare som har loggat in på datorn i Windows XP. Följande filer finns till exempel i mappen "enhet:\Windows.old\Documents and Settings":
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Om du inte har använt administratörskontot för att logga in i Windows XP innehåller den här mappen kanske inte några personliga filer.
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Om du har använt funktionen Delade filer i Windows XP finns de delade filerna i All Users-mappen. Mappen innehåller till exempel inspelade TV-program på datorer med Windows Media Center Edition 2005. Öppna mapparna i All Users-mappen och leta upp filerna du vill spara. Kopiera sedan filerna till en ny plats utanför Windows.old-mappstrukturen.
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn

  De flesta personliga filer finns i mappar som innehåller namnet på olika användare som har loggat in på datorn i Windows XP.

Användarmappar

De flesta personliga filer finns på följande plats:
enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn
Den här mappen innehåller följande tre mappar:
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\Cookies
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\Start-meny
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\UserData
Dessa tre mappar innehåller normalt inte viktiga användardata. Följande tre mappar finns också i mappen "enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn":
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\Skrivbord
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\Favoriter
 • enhet:\Windows.old\Documents and Settings\Användarnamn\Mina dokument
Normalt innehåller de här tre mapparna de flesta viktiga personliga filer från Windows XP-installationen.

Återställ de personliga filerna

Så här återställer du personliga filer från Windows XP-installationen:

Steg 1: Återställ inspelade TV-program

I Windows Media Center 2005 sparas TV-program normalt i mappen Recorded TV. Så här återställer du filerna:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Documents and Settings\All Users\Dokument\Recorded TV
  Obs! Sökvägen kan också vara följande:
  Documents and Settings\All Users\Delade dokument\Recorded TV
 2. Högerklicka på Recorded TV och klicka sedan på Klipp ut.
 3. Klicka på StartStart-knappen , och klicka sedan på användarnamnet längst upp till höger på Start-menyn.
 4. Högerklicka på mappen Videor eller Mina videoklipp och klicka sedan på Klistra in.
De inspelade tv-programmen flyttas till videomappen.

Steg 2: Återställ favoriter i Internet Explorer

Så här flyttar du innehållet i mappen Favoriter från Windows XP-installationen till Windows Vista eller Windows 7:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Documents and Settings\Användarnamn\Favoriter
 2. Markera alla objekt i mappen Favoriter genom att trycka på CTRL+A. Flytta sedan objekten till Urklipp i Windows Vista genom att trycka på CTRL+X.
 3. Klicka på StartStart-knappen , och klicka sedan på ditt användarnamn längst upp till höger på Start-menyn.
 4. Högerklicka på Favoriter och klicka på Klistra in.
Favoriter i Internet Explorer flyttas till mappen Favoriter.

Steg 3: Återställ mappen Skrivbordet

Om du inte har lagrat några filer eller data på skrivbordet i Windows XP kan du hoppa över det här steget. Du kan öppna mappen Skrivbordet i Windows.old-mappen och kontrollera att det bara fanns genvägar och inte några datafiler på skrivbordet i Windows XP.

Så här återställer du mappen Skrivbordet från Windows XP-installationen:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Documents and Settings\Användarnamn
 2. Högerklicka på Skrivbordet och klicka sedan på Klipp ut.
 3. Stäng alla öppna fönster.
 4. Högerklicka i ett tomt område på skrivbordet och klicka på Klistra in.
Mappen Skrivbord från Windows XP visas som en ikon på skrivbordet.

Steg 4: Återställ mappen Mina dokument

De flesta personliga filer lagras normalt i mappen Mina dokument i Windows XP. Du kan visserligen flytta den här mappen vart du vill i Windows, rekommenderar vi att du flyttar den till mappen Dokument. Då har du lättare att hitta de här filerna senare i den aktuella versionen av Windows.

Så här flyttar du mappen Mina dokument:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Documents and Settings\Användarnamn
 2. Högerklicka på Mina dokument och klicka sedan på Klipp ut.
 3. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dokument.
 4. Högerklicka på Dokument och klicka på Klistra in.
Mappen Mina dokument kopieras tillsammans med sitt innehåll till den aktuella mappen Dokument.

Återställ andra användares filer och mappar

Om andra användare har loggat in på datorn i Windows XP återställer du deras data genom att följa instruktionerna i "Återställ personliga filer". När du gör detta kan det vara praktiskt att logga in i Windows Vista eller Windows 7 som en separat användare för varje Windows XP-användare som har data på datorn. På så sätt kan varje användares data hållas åtskilda i den aktuella Windows-installationen.

Återställ andra filer och mappar från Windows.old-mappen

När du har återställt alla personliga mappar från Windows XP-installationen kontrollerar du om det finns några andra mappar med personliga data i Windows.old-mappen.

Viktigt! Se till att alla viktiga data har flyttats innan du tar bort Windows.old-mappen.

Om det tidigare operativsystemet var Windows Vista

Om du vill återställa filer från Windows.old-mappen letar du först upp mapparna med filerna och flyttar sedan filerna till lämpliga mappar i den aktuella installationen av Windows.

Leta upp de personliga filerna

När du har installerat Windows Vista eller Windows 7 flyttar du personliga filer från deras tidigare mappar till de motsvarande mapparna.

Viktigt! Vi rekommenderar att du inte tar bort några filer eller mappar förrän du har kontrollerat att alla personliga filer har flyttats till den aktuella Windows-installationen.

Windows.old-mappen

När du gör en anpassad installation av Windows Vista eller Windows 7 skapas Windows.old-mappen. Installationsprogrammet skapar denna mapp för lagring av filer från den tidigare Windows XP- eller Windows Vista-installationen.

Så här letar du upp Windows.old-mappen i Windows Vista eller Windows 7: klicka på StartStart-knappen , skriv enhet:\windows.old (till exempel c:\windows.old) i rutan Påbörja sökning och klicka på Windows.old.
 Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
Windows.old-mappen innehåller följande mappar från Windows Vista-installationen:
 1. enhet:\Windows.old\Windows
 2. enhet:\Windows.old\Users
 3. enhet:\Windows.old\Program

Mappen "Users"

De flesta program sparar användarens personliga filer i mappen "Users". I allmänhet finns det inte några personliga filer i Windows- eller Program-mappen.

Mappen "Users" innehåller en mapp för varje användare som har loggat in på datorn i Windows Vista. Följande filer finns till exempel i mappen "enhet:\Windows.old\Users:
 • enhet:\Windows.old\Users\Public

  Om du har använt funktionen Delade filer i Windows Vista finns de delade filerna i den gemensamma mappen. Den här mappen innehåller till exempel inspelade tv-program på datorer som kör Windows Media Center. Öppna mapparna i den gemensamma mappen för att leta reda på filer som du vill bevara. Kopiera sedan filerna till en ny plats utanför Windows.old-mappstrukturen.
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn

  De flesta personliga filer finns i mappar som innehåller namnet på olika användare som har loggat in på datorn i Windows Vista.
Mappar för enskilda användare
De flesta personliga filer finns på följande plats:
enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn
Den här mappen innehåller följande mappar:
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Contacts
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Desktop
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Documents
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Downloads
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Favorites
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Links
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Music
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Pictures
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Saved Games
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Searches
 • enhet:\Windows.old\Users\Användarnamn\Videos
Normalt innehåller de här mapparna de flesta viktiga personliga filer från Windows-installationen.

Återställ de personliga filerna

Så här återställer du personliga filer från Windows-installationen till Windows Vista eller Windows 7:

Steg 1: Återställ inspelade tv-program

I Windows Media sparas tv-program normalt i mappen Recorded TV. Så här återställer du filerna:
 1. Leta reda på mappen Windows.old och öppna följande mappen:
  Users\Public\Recorded TV
 2. Högerklicka på Recorded TV och klicka sedan på Klipp ut.
 3. Klicka på StartStart-knappen , och klicka sedan på användarnamnet längst upp till höger på Start-menyn.
 4. Högerklicka på mappen Videor eller Mina videoklipp och klicka sedan på Klistra in.
De inspelade tv-programmen flyttas till videomappen.

Steg 2: Återställ personliga filer

Så här flyttar du mappar med personliga filer från den tidigare installationen till Windows Vista:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Users\Användarnamn
 2. Markera alla objekt i mappen genom att trycka på CTRL + A. Flytta sedan objekten till Urklipp i Windows Vista genom att trycka på CTRL+X.
 3. Klicka på StartStart-knappen , och klicka sedan på användarnamnet längst upp till höger på Start-menyn.
 4. Klicka på Klistra in.
Mapparna med personliga filer flyttas till Windows Vista-användarkontot.

Så här flyttar du mappar med personliga filer från den tidigare installationen till Windows 7:
 1. Leta upp Windows.old-mappen och öppna sedan följande mapp:
  Users\Användarnamn
 2. Högerklicka på mappen Dokument-mappen, och klicka på Byt namn. Byt namn på mappen till Mina dokument.
 3. Högerklicka på mappen Musik och klicka på Byt namn. Byt namn på mappen till Min musik.
 4. Högerklicka på mappen Bilder och klicka på Byt namn. Byt namn på mappen till Mina bilder.
 5. Håll ned CTRL och klicka för att markera alla mappar i användarmappen. Flytta sedan objekten till Urklipp i Windows 7 genom att trycka på CTRL+X.
 6. Klicka på StartStart-knappen , och klicka sedan på användarnamnet längst upp till höger på Start-menyn.
 7. Klicka på Klistra in.
Mapparna med personliga filer flyttas till Windows 7-användarkontot.

Återställ andra användares filer och mappar

Om andra användare är inloggade på datorn i Windows Vista, följer du anvisningarna i avsnittet "Återställ personliga filer" för att återställa andra användares data. När du gör detta kan det vara praktiskt att logga in i Windows Vista eller Windows 7 som en separat användare för varje Windows Vista-användare som har data på datorn. På så sätt kan varje användares data hållas åtskilda i den aktuella Windows-installationen.

Återställ andra filer och mappar från Windows.old-mappen

När du har återställt alla personliga mappar från Windows Vista-installationen kontrollerar du om det finns några andra mappar med personliga data i Windows.old-mappen.

Viktigt! Se till att alla viktiga data har flyttats innan du tar bort Windows.old-mappen.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.
Egenskaper

Artikel-id: 932912 – senaste granskning 27 sep. 2011 – revision: 1

Feedback