Felmeddelanden och varningar som kan visas när du försöker stänga perioden eller året i projekt i Microsoft Dynamics SL-styrenhet

Gäller för: Dynamics SL 2011Time and Expense for Projects

Symptom


När du försöker stänga perioden eller året i Stäng Period (PA. CLO.00) skärmen i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL kan du få följande felmeddelande:

PC-meddelandenummer 0066 – perioden kan inte stängas. Se de villkor som anges i rutan fel.

Orsak


Orsaken beror på vilket felmeddelande eller ett varningsmeddelande visas i Stäng Period (PA. CLO.00) skärmen. Mer information om felmeddelanden och varningar visas finns i avsnittet "Mer Information" i denna artikel.

Mer Information


Mer information om meddelandet "Öppna XX journaler finns" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933084 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "Öppna XX journaler finns"

Mer information om meddelandet "IO åtaganden inte överförts för den aktuella perioden" och "er senaste överförs MM/ÅÅÅÅ" meddelandet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933083 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "IO åtaganden inte överförts för den aktuella perioden"

Mer information om meddelandet "Ej bokförda fördelningar i aktuell eller föregående Period" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933082 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "Ej bokförda fördelningar i aktuell eller föregående Period"

Mer information om meddelandet "XX har inte stängts YYYYMM" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933081 varningsmeddelanden som visas när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "varning: XX har inte stängts YYYYMM"

Mer information om meddelandet "Finns oöverförda AP transaktioner" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933080 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "finns oöverförda AP transaktioner"

Mer information om den "%n tidkort är ej bokförda" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933079 varningsmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "varning: %n tidkort är ej bokförda"

Mer information om meddelandet "XX arbete transaktionerna bokförs inte i GL" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933078 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "XX arbete transaktionerna bokförs inte i GL"

Mer information om meddelandet "Öppna PA laddning posten journaler finns" klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933077 -felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "Öppna PA laddning journaler finns post"