Felmeddelande när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant i Microsoft Dynamics SL: "XX arbete transaktionerna bokförs inte i GL"

Gäller för: Dynamics SL 2011Time and Expense for Projects

Symptom


När du försöker stänga perioden eller året i projekt i Microsoft Dynamics SL-styrenhet visas följande felmeddelande:

XX arbete transaktionerna bokförs inte i GL

Orsak


Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:
  • Kryssrutan Kräver GL arbete bokföring till Stäng är markerad på fliken Allmän Information i tid och kostnad installationsprogrammet (TM. SET.00) skärmen.
  • Det finns ej bokförda tidkort i tid och kostnader för projekt i Microsoft Dynamics SL. Dessa tidkort finns i den aktuella perioden i projektkontrollant.

Lösning


Bokför på tidkort med hjälp av GL arbete bokföring processen för att lösa problemet. Gör så här:
  1. Klicka på tid och kostnader för projekti listan moduler .
  2. Klicka på Bokföring av GL arbete under processeri rutan tid och kostnader för projekt .
  3. Skriv den aktuella perioden i projektkontrollant i formatet ÅÅÅÅ-MM i rutan Räkenskapsperioden till Post .
  4. Klicka på Bokför företag.
  5. När processen är klar klickar du på OK.

Referenser


Mer information om problem som kan uppstå när du försöker stänga perioden eller året i projektkontrollant klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

933076 felmeddelanden och varningar som kan visas när du försöker stänga perioden eller året i projekt i Microsoft Dynamics SL-styrenhet