Återställa en dator till en tidigare Windows-installation efter installation av Windows Vista

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du manuellt återställer en tidigare Windows-installation på datorn i stället för den aktuella Windows Vista-installationen.

För att kunna göra detta måste du använda kommandotolken, och du måste skriva vissa kommandon vid kommandotolken för att byta namn på och flytta mappar mellan de olika Windows-versionerna.

Artikeln är avsedd för användare på nybörjar- till mellannivå.

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Så återställer du en dator till en tidigare Windows-installation efter installation av Windows Vista

Steg 1: Ta reda på om det finns en Windows.OLD-mapp och om det finns tillräckligt mycket ledigt utrymme på Windows-hårddisken

 1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Dator.
 2. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn.
 3. I kolumnen Ledigt utrymme kontrollerar du mängden ledigt utrymme för Lokal disk (C:) i fältet Hårddiskar.
 4. Dubbelklicka på Lokal disk (C:) i fältet Hårddiskar, och ta sedan reda på om Windows.OLD-mappen finns.

  Viktigt! Om Windows.OLD-mappen inte finns kan du inte följa instruktionerna i den här artikeln för att återställa den tidigare Windows-installationen på datorn.
 5. Högerklicka på Windows.OLD-mappen.
 6. Mappens storlek fastställs efter några sekunder.

Ta reda på om Windows.OLD-mappen är mindre än det lediga utrymme som är tillgängligt för Lokal disk (C:) i steg 2.

Obs! Om Windows.OLD-mappen är dubbelt så stor som det lediga utrymme som är tillgängligt för Lokal disk (C:) kan du kanske inte återställa den tidigare Windows-installationen.

Steg 2: Starta Återställningsmiljön i Windows

 1. Sätt in installationsskivan för Windows Vista i DVD-enheten och starta om datorn.
 2. Tryck på en tangent när du uppmanas att starta om från skivan.
 3. I fönstret Installera Windows väljer du språk, tid, valuta, metod för tangentbordsinmatning eller annan inmatningsmetod och klickar sedan på Nästa.
 4. I fönstret Installera Windows klickar du på Reparera datorn.
 5. I fönstret Systemåterställningsalternativ klickar du på den version av Windows Vista som du vill reparera och sedan på Nästa.
 6. I fönstret Systemåterställningsalternativ klickar du på Kommandotolken.
Fönstret Kommandotolken öppnas och kommandotolken visas. Kommandona som beskrivs i följande steg skrivs in vid kommandotolken.

Steg 3: Byt namn på Windows Vista-mapparna

Obs! När du skriver ett eller flera av kommandona vid kommandotolken i följande steg i det här avsnittet, och sedan trycker på RETUR, kan följande meddelande visas:
Det går inte att hitta filen.
Om detta meddelande visas går du till nästa steg i det här avsnittet och skriver sedan kommandot i detta steg.

Skriv följande kommandon vid kommandotolken:
 1. Skriv följande kommando och tryck på RETUR:
  c:
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ren Windows Windows.Vista
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ren "Program Files" "Files.Vista Program"
 4. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ren "Users" "Users.Vista"
 5. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ren "Documents and Settings" "Documents and Settings.Vista"

Steg 4: Kopiera eller flytta innehållet i Windows.OLD-mappen

Skriv följande kommandon vid kommandotolken:
 1. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  move /y c:\windows.old\windows c:\
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  move /y "c:\windows.old\program files" c:\
Skriv något av följande kommandon vid kommandotolken.

Om den tidigare Windows-installationen var Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 2000
 • Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  move /y "c:\windows.old\documents and settings" c:\
Om den tidigare Windows-installationen var en annan version av Windows Vista
 • Skriv följande kommando och tryck på RETUR:
  move /y c:\windows.old\users c:\

Steg 5: Återställ startsektorn för den tidigare Windows-installationen

Skriv något av följande kommandon vid kommandotolken.

Obs! D: representerar DVD-enheten i följande kommandon. Om DVD-enheten på datorn representeras av en annan bokstav, till exempel E:, använder du den bokstaven i kommandot.
 • Om den tidigare Windows-installationen var Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows 2000

  Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • Om den tidigare Windows-installationen var en annan version av Windows Vista

  Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

Steg 6: Återställ filen Boot.ini för den tidigare Windows-installationen av Windows XP eller Windows 2000

Obs! Följ endast dessa instruktioner när den tidigare installationen är Windows XP eller Windows 2000.

Skriv följande kommandon vid kommandotolken:
 1. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  c:
 2. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  attrib boot.ini.saved -s -h -r
 3. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  ren"boot.ini.saved""boot.ini"
 4. Skriv följande kommando och tryck sedan på RETUR:
  attrib boot.ini +s +h +r

Steg 7: Stäng fönstret Kommandotolken och klicka på Starta om

 1. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  exit
 2. Klicka på Starta om.
Den tidigare Windows-installationen startar.
Egenskaper

Artikel-id: 933168 – senaste granskning 27 sep. 2011 – revision: 1

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

Feedback