Versionsnumret för filen Mfc42u.dll uppdateras inte vid installation av säkerhetsuppdateringen MS07-012

Symptom

När säkerhetsuppdateringen MS07-012 installeras uppdateras inte versionsnumret för filen Mfc42u.dll, som finns i följande mapp:
%windir%\System32

Orsak

Det här problemet beror på att ett nyare versionsnummer inte används för den uppdaterade versionen av filen Mfc42u.dll som ingår för Microsoft Windows-operativsystemen i "Gäller". I stället används det gamla versionsnumret (6.5.9146.0).

Obs! Filen Mfc42u.dll kan även finnas i andra mappar än %windir%\System32, till exempel:
%windir%\syswow64
%windir%\winSxS
Versionsnumret för filen Mfc42u.dll i de här mapparna är korrekt.

Workaround

Säkerhetsuppdateringen för Windows-operativsystemen i "Gäller" erbjuds på webbplatsen Windows Update trots fel versionsnummer. Därför krävs inga ytterligare åtgärder.

Mer Information

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS07-012 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

924667 MS07-012: Säkerhetsproblem i Microsoft Foundation Classes möjliggör fjärrkörning av kod

Egenskaper

Artikel-id: 933339 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback