Händelse-ID 7000 eller 7026 loggas i systemloggen på en dator med Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Symptom

Händelse-ID 7000 eller händelse-ID 7026 loggas i systemloggenpå en dator med något av följande operativsystem:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Problemet kan uppstå om en enhet inte är ansluten till datorn men drivrutinstjänsten för enheten är aktiverad. Följande händelser loggas till exempel när datorn inte har en parallellport, en DVD-enhet eller en CD-enhet.

På en dator med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

På en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008

Workaround

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
Du kan undvika problemet som beskrivs i exemplet i avsnittet Symptom genom att inaktivera tjänsten Cdrom eller Parport i registret och på så sätt hindra felen från att loggas.


Om du vill att vi ska inaktivera Cdrom- eller Parport-tjänsten i registret åt dig, går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Ändra värdet för följande registerundernycklar till 3 (manuell) eller 4 (inaktiverad):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom
  Namn: Start
  Typ: REG_DWORD
  Data: 3 eller 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport
  Namn: Start
  Typ: REG_DWORD
  Data: 3 eller 4
Obs! Om registerposten ovan ändras till 4 (inaktiverad) blir den relaterade enheten oanvändbar eftersom drivrutinen som används för enheten inte läses in. Därför bör registerposten ovan anges till 3 (manuell) om enheten ska användas i framtiden.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Referenser

935497 Ett felmeddelande visas på en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008 som inte har en parallellport: "Tjänsten Drivrutin för parallellport kunde inte startas" (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 933757 – senaste granskning 20 dec. 2011 – revision: 1

Feedback