Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 8 maj 2007

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-025 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office 2007-programmen i avsnittet "Gäller", däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Egenskaper

Artikel-id: 934062 – senaste granskning 15 maj 2008 – revision: 1

Feedback