Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Word 2003: 8 maj 2007

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-024 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Office Word 2003, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som åtgärdas genom säkerhetsuppdateringen

Den här säkerhetsuppdateringen innehåller även en korrigering för problemet som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
922850 Ett meddelande visas vid försök att öppna eller spara en filtyp som har blockerats av administratören i Excel 2007, PowerPoint 2007 eller Word 2007
Egenskaper

Artikel-id: 934181 – senaste granskning 11 sep. 2007 – revision: 1

Feedback