Det tar ovanligt lång tid att hämta ett e-postmeddelande från en POP3-server i Outlook 2007

Beskrivning av problemet

När du försöker hämta ett e-postmeddelande från en POP3-server i Microsoft Office Outlook 2007 tar det mycket längre tid än förväntat. Att exempelvis hämta ett meddelande på 1 megabyte kan ta upp till en timme.

När du skickar e-postmeddelanden med hjälp av en SMTP-server hos en Internetleverantör kan anslutningen dessutom kopplas från på grund av timeout. När det här problemet uppstår kan följande felmeddelande visas:
Aktivitet 'Main - Skickar och tar emot' rapporterade felet (0x800CCC0F): 'Anslutningen till servern kopplades från. Kontakta serveradministratören eller Internet-leverantören (ISP) om problemet kvarstår.'

Det här problemet uppstår om en nätverksmaskinvaruenhet, till exempel en router, inte stöder TCP Window Scaling. TCP Window Scaling är en ny funktion i Windows Vista.

I den här artikeln får du hjälp med att komma till rätta med problemet. Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i den här guiden.

Obs!
 • Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en cd och sedan köra den på rätt dator.
Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.

Jag löser det själv

Så här tar du reda på om problemet beror på en nätverksmaskinvaruenhet som inte stöder TCP Window Scaling:
 1. Klicka på Start Start-knappen , Alla program och Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.

   Behörighet för Användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 4. Stäng fönstret Kommandotolken.
 5. Starta om datorn.
 6. Starta Outlook. Om problemet är löst kan du antingen behålla värdet för parametern autoTuningLevel som disabled eller isolera maskinvaran som inte stöder TCP Window Scaling. Du kan även ge parametern autoTuningLevel andra värden enligt beskrivningen i avsnittet "Mer information".
Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.

Löste det här problemet?

Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.

Mer information

Så här ser du den aktuella konfigurationen för parametern autoTuningLevel:
 1. Klicka på Start Start-knappen , Alla program och Tillbehör.
 2. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör.

   Behörighet för Användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Skriv följande kommando vid kommandotolken och tryck på RETUR:
  netsh interface tcp show global
  Värdet för parametern autoTuningLevel anges som Automatisk justeringsnivå för mottagningsfönster.
Följande lista innehåller alla värden för parametern autoTuningLevel som kan förekomma:
 • disabled
  Mottagningsfönstret får standardvärdet.
 • highlyrestricted
  Mottagarfönstret kan växa bortom standardvärdet men inte mer än nödvändigt.
 • restricted
  Mottagningsfönstret kan växa bortom standardvärdet men storleken begränsas för vissa scenarier.
 • normal
  Mottagarfönstret kan växa för att passa de flesta scenarier.
 • experimental
  Mottagarfönstret kan växa för att passa även extrema scenarier.

  Obs! Värdet experimental kan ge lägre prestanda i vanliga scenarier. Det bör endast användas i forskningssyfte.
TCP-mottagningsfönstrets storlek är den maximala mängden mottagna data i byte som kan buffras samtidigt på den mottagande sidan av en anslutning. Den sändande värden kan bara skicka denna datamängd innan det kommer en bekräftelse och en mottagningsfönsteruppdatering från den mottagande värden.

TCP/IP-stacken i Windows Vista anpassas automatiskt i de flesta miljöer genom att större standardfönsterstorlekar används än i tidigare versioner av Windows. I stället för att en hårdkodad standardstorlek för mottagningsfönstret används, justeras fönsterstorleken automatiskt, så att procentandelen TCP-segment av full storlek som används under massdataöverföring ökar. Detta bidrar till att begränsa antalet segment som skickas vid överföring av stora datamängder.

När automatisk justering har aktiverats i Windows Vista, bestämmer den automatiska justeringen för mottagningsfönstret kontinuerligt den optimala verkliga storleken på mottagningsfönstret, genom att mäta bandbreddsfördröjningsprodukten och hämtningshastigheten. Sedan justeras den maximala storleken för mottagningsfönstret automatiskt av Automatisk justering för mottagningsfönster utifrån nätverksförhållandena.

Mer information om Next Generation TCP/IP-stacken som innehåller Automatisk justering för mottagningsfönster finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Windows TCP-implementeringsfunktioner finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om TCP-mottagningsfönstrets storlek och om fönsterskalning finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om RFC 1323 finns på följande Internet Engineering Task Force-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.
Egenskaper

Artikel-id: 935400 – senaste granskning 13 maj 2010 – revision: 1

Feedback