Vissa program startar inte och ett felmeddelande visas på en dator med Windows XP Service Pack 2: "Ogiltig flyttning av system-DLL-fil"

Så visar sig problemet

Vissa program startar inte efter installation av säkerhetsuppdatering 925902 (MS07-017) och säkerhetsuppdatering 928843 (MS07-008) på en dator med Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2). Dessutom kan följande felmeddelande (eller liknande) visas:
programfilens_namn - Ogiltig flyttning av system-DLL-fil

System DLL user32.dll har flyttats i internminnet. Programmet kommer inte att kunna köras. Förflyttningen berodde på att DLL-filen C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx tog upp en minnesadress som reserverats för Windows system-DLL-filer. Kontakta leverantören av DLL-filen för att rätta till detta problem.

Åtgärder för att lösa problemet

Det kan vara lättare att följa instruktionerna om du skriver ut artikeln först.

Lös problemet så här:
 1. Installera alla viktiga uppdateringar från följande Microsoft-webbplats:

 2. Försök köra programmet som inte startade igen. Om programmet startar och felmeddelandet i avsnittet "Så visar sig problemet" inte visas är problemet löst. Om problemet kvarstår följer du instruktionerna i steg 3 till och med 5.
 3. Besök följande Microsoft-webbplats:
 4. Klicka på Hämta och sedan på Kör. Om knappen Hämta inte är tillgänglig måste du först verifiera ditt Windows-exemplar genom att klicka på Verifiera nu.
 5. Installera uppdatering 935448 genom att följa instruktionerna på skärmen.

Liknande problem och lösningar

Ett liknande felmeddelande med en hänvisning till Shell32.dll kan visas när du använder AVG Anti-Virus Control Center från Grisoft, Inc. Det här problemet uppstår om du även använder BricoPack Vista Inspirat från CrystalXP. Lös problemet genom att avinstallera BricoPack Vista Inspirat.

Obs! Det här är inte ett problem i AVG Anti-Virus Control Center eller Windows, och det försvinner inte när du installerar uppdatering 935448.

Mer information för avancerade användare

Orsaken till problemet

Filen Hhctrl.ocx, som ingår i säkerhetsuppdatering 928843, och filen User32.dll, som ingår i säkerhetsuppdatering 925902, har basadresser som står i konflikt med varandra. Det här problemet uppstår om filen Hhctrl.ocx läses in före filen User32.dll. Microsoft har bekräftat att det här problemet berör följande program från andra tillverkare:
ProgramVersionTillverkare
Realtek HD Audio Control Panel1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc
Obs!
 • Om ett liknande meddelande visas vid användning av ett annat program installerar du uppdateringen som nämns i den här artikeln. Om vi finner att andra program påverkas av problemet kommer vi att uppdatera den här artikeln.
 • Det här problemet uppstår inte med version 1.64 av Realtek HD Audio Control Panel.

Distributionsinformation

Lös problemet med någon av följande metoder som passar din situation.

Viktigt! På Windows Update och Microsoft Update identifieras endast berörda versioner av Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip och CD-Tag, men det finns andra program som påverkas av problemet. Om uppdatering 935448 inte installeras på datorn med hjälp av metod 1, eller med hjälp av WSUS (Windows Server Update Services) i metod 2, använder du därför metod 3.

Metod 1: Installera uppdatering 935448 med hjälp av Automatiska uppdateringar eller Microsoft Update

Microsoft Update finns på följande Microsoft-webbplats:Metod 2: Distribuera uppdatering 935448 i ett företag med hjälp av WSUS (Windows Server Update Services) eller Microsoft SMS (Systems Management Server)

Teknisk IT-personal kan använda WSUS eller SMS för att distribuera den här uppdateringen i ett företag. Mer information om MSUS och SMS finns på följande Microsoft-webbplatser:

Metod 3: Installera uppdatering 935448 från Microsoft Download Center

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paket 935448 nu.

Utgivningsdatum: 3 april 2007

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.


Kända problem

Säkerhetsuppdatering 928843 (MS07-008) och uppdatering 935448 innehåller Hhctrl.ocx-filer med samma versionsnummer. Om du installerar säkerhetsuppdatering 928843 (MS07-008) efter uppdatering 935448 måste du sedan installera om uppdatering 935448.

Förutsättningar

Innan du kan installera den här snabbkorrigeringen måste Windows XP Service Pack 2 (SP2) vara installerat på datorn.

Installationsinformation

Administratörer kan installera den här uppdateringen utan några åtgärder från användaren, och utan att starta om datorn, med hjälp av följande kommando:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Obs! Starta om datorn och kontrollera att installationen har lyckats om du använder växeln /quiet eller /restart. Du bör även se efter i filen KB935448.log om det finns någon information om fel som uppstår vid användning av växeln /quiet.
Om du vill veta mer om installationsväxlarna som stöds av den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Information om omstart Du måste kanske starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

För Verksamhetsgren SP2GDR
FilnamnHhctrl.ocx
Filversion5.2.3790.2847
Storlek546,304
Datum (UTC)02-apr-2007
Tid (UTC)05:58
VerksamhetsgrenSP2GDR
För Verksamhetsgren SP2QFE

FilnamnHhctrl.ocx
Filversion5.2.3790.2847
Storlek546,304
Datum (UTC)02-apr-2007
Tid (UTC)05:53
VerksamhetsgrenSP2QFE
Obs! När du installerar den här uppdateringen kontrolleras om någon av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras SP2QFE-filerna till datorn. Annars kopieras SP2GDR-filen till datorn. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003Kontrollera att uppdateringen är installerad

Så här kontrollerar du att uppdateringen är installerad:
 • Metod 1: Jämför filversionen på datorn med filversionen i avsnittet "Filinformation".
 • Metod 2: Kontrollera vilka filer som har installerats med uppdateringen genom att granska följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Obs! Den här registerundernyckeln innehåller kanske inte en fullständig lista över installerade filer. Dessutom skapas den här registernyckeln kanske inte på rätt sätt om en administratör eller OEM-tillverkare integrerar eller lägger till (slipstream) uppdateringen i källfilerna för Windows-installationen.


Information om borttagning

Du kan ta bort den här säkerhetsuppdateringen med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Administratörer kan även ta bort säkerhetsuppdateringen med verktyget Spuninst.exe, som finns i följande mapp:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Administratörer kan använda följande kommando för att installera uppdateringen utan några åtgärder från användaren och utan att starta om datorn:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Mer information om växlar som stöds av Spuninst.exe finns i avsnittet "Command-line Options for Removing Software Updates" på följande Microsoft Technet-webbsida:

Status för problemet

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Referenser

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 925902 (MS07-017) och 928843 (MS07-008) klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

928843 MS07-008: Ett säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod

925902 MS07-017: Säkerhetsproblem i GDI möjliggör fjärrkörning av kod

Om du vill veta mer om kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

262841 Kommandoradsväxlar för uppdateringspaket för Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om du vill veta mer om terminologi som används för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Tekniska revideringar

Viktiga tekniska revideringar av den här artikeln anges i följande tabell. Revisionsnummer och datum för senaste granskning i artikeln kan avspegla mindre redaktionella eller strukturella revideringar som inte ingår i tabellen.
DatumRevideringar
20 april 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Avsnittet "Orsak" har uppdaterats genom att AVG Anti-Virus Control Center (från Grisoft, Inc) och BricoPack Vista Inspirat (från CrystalXP) har tagits bort från listan över program som berörs. Microsoft har bekräftat att de här programmen inte påverkas av problemet.
 • Avsnittet "Liknande problem och lösningar" om ett liknande problem med AVG Anti-Virus Control Center (från Grisoft, Inc) och BricoPack Vista Inspirat (från CrystalXP) har lagts till.
18 april 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Avsnittet "Så visar sig problemet" och avsnittet "Åtgärder för att lösa problemet" för hemanvändare har lagts till.
 • Listan över berörda program har flyttats till en tabell i avsnittet "Orsak". Tabellen har uppdaterats med versionsinformation för de berörda versionerna av CD-Tag och TUGZip.
 • Avsnittet "Mer information för avancerade användare" har skapats för avsnittet "Orsak", det befintliga avsnittet "Lösning", avsnittet "Status" och avsnittet "Referenser".
 • Avsnittet "Kända problem" har skapats för att dokumentera ett känt problem med den här uppdateringen. Om du installerar säkerhetsuppdatering 928843 (MS07-008) efter uppdatering 935448 måste du sedan installera om uppdatering 935448.
 • Avsnittet "Orsak" har uppdaterats med information om ytterligare program som påverkas av problemet. Microsoft har bekräftat att det här problemet berör AVG Anti-Virus Control Center (från Grisoft, Inc), version 7.5; BMC PATROL (från BMC Software, Inc), version 7.1; och BricoPack Vista Inspirat (från CrystalXP), version 1.1.
12 april 2007Följande ändringar har gjorts av artikeln:
 • Avsnittet "Symptom" har uppdaterats med versionsinformation för de berörda versionerna av Realtek HD Audio Control Panel och med dokumentation av att Realtek har gett ut version 1.64 för att lösa det här problemet.
 • Avsnittet "Symptom" har uppdaterats med information om ytterligare ett program som påverkas av problemet. Microsoft har bekräftat att Suunto Ski Manager (från Suunto), version 1.0.2 , 1.1 och 1.2, påverkas av problemet. .
 • Avsnittet "Lösning" har uppdaterats med information om förutsättningar och omstart och samt filinformation. Den här informationen togs oavsiktligt bort den 10 april 2007.
 • Avsnittet "Lösning" har uppdaterats med information om distribution, borttagning och åtgärder för att kontrollera att uppdateringen är installerad.
 • Den här tabellen med större tekniska innehållsrevideringar har lagts till.
10 april 2007
 • Avsnittet "Lösning" har uppdaterats med information om uppdateringens tillgänglighet på Windows Update och Microsoft Update.
 • Avsnittet "Lösning" har uppdaterats med information om distribution av uppdateringen i ett företag med hjälp WSUS och SMS.
6 april 2007Avsnittet "Symptom" har uppdaterats med information om ytterligare program som påverkas av problemet. Microsoft har bekräftat att det här problemet påverkar ElsterFormular (från Elster), version 2006 och 2007, TUGZip (från Christian Kindahl) och CD-Tag (från Claremont Software).
3 april 2007Avsnittet "Lösning" har uppdaterats med information om uppdateringens tillgänglighet på Microsoft Download Center.
3 april 2007Artikeln publicerades ursprungligen för att dokumentera att det fanns ett problem som påverkade Realtek HD Audio Control Panel och att det fanns en snabbkorrigering för problemet.
Egenskaper

Artikel-id: 935448 – senaste granskning 12 dec. 2008 – revision: 1

Feedback