MS07-038: Säkerhetsproblem i Windows Vista-brandväggen möjliggör utlämnande av information

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-038 igen med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Den här bulletinen med tillhörande säkerhetsuppdateringar löser problemet som kan ha uppstått när du installerade den ursprungliga säkerhetsuppdateringen. Till exempel kan följande felmeddelande ha visats:
Säkerhetsuppdatering för Windows Vista (KB935807)

Installationsstatus: Misslyckad

Felinformation: Kod 80070002
Dessutom kan följande ha inträffat efter installation av den här säkerhetsuppdateringen:
  • Datorn startade om två gånger.
  • Den här säkerhetsuppdateringen erbjöds igen när du besökte Windows Update.
Dessa problem kan ha uppstått om någon av följande förutsättningar förelåg:
  • Mappen LogFiles\Firewall saknades.
  • Mappen LogFiles\Firewall var skadad.
Om du har installerat den ursprungliga uppdateringen utan att drabbas av problemen som beskrivs i det här avsnittet behöver du inte installera om uppdateringen. Den återutgivna säkerhetsuppdateringen erbjuder inte ytterligare skydd mot säkerhetsproblemet i Windows Vista-brandväggen som kan möjliggöra utlämnande av information.
Egenskaper

Artikel-id: 935807 – senaste granskning 2 maj 2008 – revision: 1

Feedback