Ett fel meddelande visas när du försöker att importera nya lager-ID: n på sidan Inventory items (10.250.00) i Inventory in Microsoft Dynamics SL-system meddelande 8002


Symptom


Tänk på följande när du har inventerat i Microsoft Dynamics SL 7,0 och i Microsoft Dynamics SL 6,5. Du använder transaktions import processen för att skapa nya lager-ID: n på skärmen lager objekt (10.250.00) . Du märker att processen inte importerade de nya lager-ID-numren. När du granskar händelse loggen för Microsoft Dynamics SL visas dessutom följande meddelande:
System meddelande 8002: fel i fältet: cinvtid-värde:

Lösning


Snabb korrigerings information för Microsoft Dynamics SL

En snabb korrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Denna snabb korrigering är dock endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den här snabb korrigeringen endast för datorer där detta problem uppstår. Den här snabb korrigeringen kan komma att testas. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa P1 som innehåller den här snabb korrigeringen enligt vad som anges i "status" i den här artikeln. Lös problemet genom att klicka på länken "Visa och begär snabb korrigeringar" högst upp i den här artikeln för att få snabb korrigeringen. Obs! Om det uppstår fler problem eller om det krävs fel sökning måste du kanske skapa en separat tjänst förfrågan. De vanliga support kostnaderna gäller för ytterligare supportfrågor och problem som inte berättigar till denna särskilda snabb korrigering. Om du vill skapa en separat tjänst förfrågan besöker du följande Microsoft-webbplats:

Filinformation

Den engelska versionen av denna snabb korrigering har filattributen (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). När du visar fil informationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.

Microsoft Dynamics SL 6,5 Service Pack 1 (SP1)

Ändrade filerDatum
1025000.exe17-apr 2008

Installations information

Installera den här snabb korrigeringen genom att följa installations anvisningarna som ingår i snabb korrigeringen.

Förutsättningar

Information om förutsättningar för den här snabb korrigeringen finns i installations anvisningarna som ingår i snabb korrigeringen.

Krav på omstart

Starta om datorn när du har installerat snabb korrigeringen om du uppmanas att göra det.

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabb korrigeringen.

Status


Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller". Det här problemet rapporterades som utgivnings nummer 10444 och 16262. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Dynamics SL 6,5 Service Pack 3. Det här problemet åtgärdades först i Microsoft Dynamics SL 7,0 Service Pack 1.

Mer information


Mer information om program uppdaterings terminologi får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av den standard terminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar