Kumulativ samlad uppdatering för Windows Vista


Viktigt! Den uppdatering som beskrivs i denna artikel har ersatts av den uppdatering som beskrivs i artikel 941600 i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

941600 Kumulativ samlad uppdatering för USB-kärnkomponenter i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

INLEDNING


Microsoft har gett ut en kumulativ samlad uppdatering för Windows Vista, som bidrar till att fastställa en grundläggande kvalitetsgräns för USB-kärnkomponenterna i Windows Vista. Uppdateringen ersätter tidigare utgivna USB-korrigeringar och innehåller ytterligare viktiga USB-korrigeringar.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista

Mer Information


Problem som åtgärdas genom den samlade uppdateringen

Den här samlade uppdateringen innehåller korrigeringar som ingår i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
925528 Stoppfel på Windows-datorer med 2 GB eller mer RAM-minne och NVIDIA nForce-USB-styrenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
929734 Det kan uppstå problem när en dator med Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
930568 Felmeddelande vid försök att försätta en dator med Windows Vista i vila eller viloläge: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
929478 När Säker borttagning av maskinvara har använts för att ta bort en inbyggd optisk enhet från en bärbar dator med Windows Vista går det inte att ansluta enheten igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
930570 Felmeddelande i Usbhub.sys-processen när en dator med Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge: "STOP 0x00000044" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
928631 En USB-enhet fungerar inte som den ska när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
933433 Dålig inspelningskvalitet med USB-mikrofon på en dator med Windows Vista och minst 4 GB RAM-minne (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
933442 En sammansatt USB-enhet fungerar inte när den inaktiveras och sedan aktiveras i Enhetshanteraren på en dator med Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934633 När en USB-flerfunktionsskrivare ansluts till en dator med Windows Vista skapas en andra instans av skrivarobjektet, och den första instansen fungerar inte längre (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934796 Felmeddelande på en dator med Windows Vista och en sammansatt USB-enhet: "STOP 0x000000FE" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
933824 En iPod från Apple kan skadas när den matas ut med funktionen "Säker borttagning av maskinvara" eller med hjälp av Utforskaren i Windows Vista

935782 Det tar lång tid innan en USB-enhet återställs från läget "valbar frånkoppling" på en dator med Windows Vista och UHCI-USB-styrenheter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
935783 När en dator med Windows Vista aktiveras från vila fungerar en USB-enhet inte som förväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Följande problem har inte tidigare dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base.
  • När en dator återställs från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd slutar den svara, och felmeddelandet 0x9F visas på en blå skärm.
  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd.
  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd när en VIA-styrenhet används.
  • Datorn slutar svara när en AuthenTec-USB-fingeravtrycksläsare används. Dessutom visas stoppfelmeddelandet 0xFE eller 0x9F på en blå skärm.
  • Datorn slutar svara när en USB-Bluetooth-ljudenhet används.
  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd när en EHCI-styrenhet (Enhanced Host Controller Interface) används.
  • Datorn slutar svara när en USB-enhet tas bort, och stoppfelmeddelandet 0xFE visas på en blå skärm.
  • När en dator återställs från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd flera gånger visas stoppfelmeddelandet 0xFE på en blå skärm.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.
Viktigt! Den uppdatering som beskrivs i denna artikel har ersatts av den uppdatering som beskrivs i artikel 941600 i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

941600 Kumulativ samlad uppdatering för USB-kärnkomponenter i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows Vista, x86-baserade versioner
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbccgp.sys6.0.6000.2059673,21611-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Hidclass.sys6.0.6000.2059638,91211-May-200701:30x86
Hidir.sys6.0.6000.2059621,50411-May-200701:30x86
Hidparse.sys6.0.6000.2059625,47211-May-200701:30Not Applicable
Hidusb.sys6.0.6000.2059612,28811-May-200701:30x86
Hccoin.dll6.0.6000.205968,70411-May-200702:40x86
Usbd.sys6.0.6000.205965,88811-May-200701:30Not Applicable
Usbehci.sys6.0.6000.2059638,40011-May-200701:30x86
Usbhub.sys6.0.6000.20596192,00011-May-200701:30x86
Usbohci.sys6.0.6000.2059619,45611-May-200701:30x86
Usbport.sys6.0.6000.20596224,76811-May-200701:30x86
Usbuhci.sys6.0.6000.2059623,04011-May-200701:30x86
X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifestNot Applicable2,92611-May-200717:18Not Applicable
X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifestNot Applicable2,35611-May-200717:18Not Applicable
X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifestNot Applicable5,38611-May-200717:18Not Applicable
Windows Vista, 64-bitarsversioner
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifestNot Applicable2,92811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifestNot Applicable2,35811-May-200717:22Not Applicable
Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifestNot Applicable5,38811-May-200717:22Not Applicable
Hccoin.dll6.0.6000.2059610,75211-May-200703:29x64
Update.mumNot Applicable3,41011-May-200717:17Not Applicable
Usbd.sys6.0.6000.205967,55211-May-200701:55x64
Usbehci.sys6.0.6000.2059648,12811-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64
Usbohci.sys6.0.6000.2059624,06411-May-200701:55x64
Usbport.sys6.0.6000.20596258,04811-May-200701:55x64
Usbuhci.sys6.0.6000.2059628,67211-May-200701:55x64
Hidclass.sys6.0.6000.2059648,64011-May-200701:55x64
Hidir.sys6.0.6000.2059625,60011-May-200701:55x64
Hidparse.sys6.0.6000.2059631,61611-May-200701:55x64
Hidusb.sys6.0.6000.2059615,87211-May-200701:55x64
Usbccgp.sys6.0.6000.2059695,74411-May-200701:55x64
Usbhub.sys6.0.6000.20596267,26411-May-200701:55x64

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Åtgärder efter installationen

När du har installerat den här samlade uppdateringen eller en senare USB-baserad snabbkorrigering, fungerar vissa USB-enheter kanske inte när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

928631 En USB-enhet fungerar inte som den ska när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)


De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.