MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 4.0: 14 augusti 2007

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-042 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Den här säkerhetsuppdateringen kan visas flera gången i uppdateringslistan på Microsoft Update eller Windows Update, om en systemfil är skadad eller inte har uppdaterats på rätt sätt. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  941729 Säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 (KB936181) visas flera gånger i uppdateringslistan på Microsoft Update eller Windows Update (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • När du har installerat säkerhetsuppdatering 936181 kan det uppstå vissa problem med programkompatibilitet och tillförlitlighet i Microsoft XML Core Services 4.0 SP2 på en dator med Windows Vista. Lös problemen genom att installera uppdateringen som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

  941833 Uppdatering ger bättre kompatibilitet och tillförlitlighet för Microsoft XML Core Service 4.0 Service Pack 2 på en dator med Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Säkerhetsuppdatering 936181 för MSXML (Microsoft XML Core Services) 4.0, för MSXML 4.0 Service Pack 1 (SP1) och för MSXML 4.0 Service Pack 2 (SP2) stöder inte fullständig borttagning av MSXML 4.0. Detta beror på att den här MSXML-versionen installeras i läget sida vid sida. Undvik problemet så här:
  1. Ta bort säkerhetsuppdatering 936181 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  2. Ta bort filen Msxml4.dll från mappen %SystemRoot%\System32.
  3. Reparera den tidigare installationen av MSXML 4.0 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
  De tidigare versionerna av filerna Msxml4.dll och Msxml4r.dll återställs till mappen %SystemRoot%\System32 och sida-vid-sida-mappen.
 • Följande felmeddelande kan visas när säkerhetsuppdatering 936181 installeras från Windows Update:
  Det gick inte att registrera typbiblioteket för filen c:\Windows\system32\msxml4.dll. Kontakta supportpersonalen.
  När det här felet uppstår kan även information av följande slag förekomma i loggfilen:
  Error 1911. Could not register type library for file c:\Windows\system32\msxml4.dll. Contact your support personnel.
  MSI (s) (20:18) [17:52:31:612]: Product: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Error 1911. Could not register type library for file c:\Windows\system32\msxml4.dll. Contact your support personnel.
  === Logging stopped: 11/10/2006 17:53:07 ===
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:252]: Note: 1: 1708
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:260]: Product: MSXML 4.0 SP2 (KB936181) -- Installation failed.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:267]: Windows Installer installed the product. Product Name: MSXML 4.0 SP2 (KB936181). Product Version: 4.20.9839.0. Product Language: 1033. Installation success or error status: 1603.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:313]: Grabbed execution mutex.
  MSI (c) (34:20) [17:53:07:319]: Cleaning up uninstalled install packages, if any exist MSI (c) (34:20) [17:53:07:331]: MainEngineThread is returning 1603
  === Verbose logging stopped: 11/10/2006 17:53:07 ===
  Undvik problemet genom att manuellt installera säkerhetsuppdateringen från Microsoft Download Center och sedan klicka på Ignorera när felmeddelandet visas. Om installationen har lyckats har filen Msxml4.dll i %systemroot%\System32 versionsnumret 4.20.9848.0.

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

 • Den här uppdateringen erbjuds kanske upprepade gånger.

  Olika versioner av MSXML ingår i flera Microsoft-produkter, till exempel Windows, Internet Explorer, Microsoft Office och Microsoft SQL Server, och i vissa produkter från andra tillverkare. Det kan hända att den här uppdateringen erbjuds igen om du installerar en ny produkt eller om du uppdaterar en produkt som innehåller en annan version av MSXML än den du redan har.

  Om du vill ha mer information om olika MSXML-versioner som är tillgängliga eller som ingår i olika Microsoft-produkter eller programuppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  269238 Lista över MSXML-versioner (Microsoft XML-tolk)

 • Säkerhetsuppdateringspaket 936181 är ett fullständigt installationspaket, som kan användas för att installera MSXML 4.0 SP2 på en dator utan tidigare versioner av MSXML 4.0. Du kan även använda paketet för att uppdatera en befintlig installation av MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 eller MSXML 4.0 SP2.
 • Paket 936181 erbjuds på Windows Update och Microsoft Update endast om en tidigare version av MSXML 4.0, MSXML 4.0 SP1 eller MSXML 4.0 SP2 redan är installerad på datorn.
 • MSXML 4.0 innehåller ingen 64-bitarstolk och stöds endast i Microsoft WOW (Windows on Windows) 64-läge i 64-bitars operativsystem. Av denna anledning finns inga 64-bitars MSXML 4.0-paket tillgängliga för denna säkerhetsuppdatering. Om du vill uppdatera 32-bitars MSXML 4.0-tolken i WOW-läge på ett 64-bitars operativsystem installerar du 32-bitarsversionen av MSXML 4.0-paketet. I ett 64-bitars engelskspråkigt operativsystem installerar du till exempel paketet Msxml4-KB936181-enu.exe.
 • Om du vill installera den här säkerhetsuppdateringen i tyst läge med detaljerad loggning och utan omstart av datorn använder du ett kommando av följande slag:
  msxml4-kb936181-enu.exe /q reboot=reallysuppress /l*v c:\kb936181.log
  En detaljerad logg över installationsprocessen finns i filen som anges i kommandot. I det här exemplet är filen C:\KB936181.log.
 • Om filen Msxml4.dll är låst uppdateras den kanske inte när du installerar säkerhetsuppdatering 936181. Undvik problemet genom att använda följande kommandon för att avinstallera Msxml4.dll:
  • MsiExec.exe /uninstall {37477865-A3F1-4772-AD43-AAFC6BCFF99F} /passive
  • Del %windir%\system32\msxml4.dll
Egenskaper

Artikel-id: 936181 – senaste granskning 8 jan. 2009 – revision: 1

Feedback