MS07-042: Säkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services möjliggör fjärrkörning av kod

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-042 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Mer Information

Service Pack-information

Problemet som tas upp i den här säkerhetsuppdateringen har åtgärdats i Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3).


Om du vill veta mer om hur du skaffar den senaste Service Pack-versionen för Microsoft Office 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Office 2003

Känt problem med den här säkerhetsuppdateringen

941833 Uppdatering ger bättre kompatibilitet och tillförlitlighet för Microsoft XML Core Services 4.0 Service Pack 2 på en dator med Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ytterligare paket för den här säkerhetsuppdateringen

I säkerhetsuppdateringspaketen för den här utgåvan används uppdateringen som hör till den här artikeln i Microsoft Knowledge Base (936227) och uppdateringarna som hör till följande Knowledge Base-artikelnummer:
933579 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 6.0: 14 augusti 2007

936021 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 3.0: 14 augusti 2007

936181 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft XML Core Services 4.0: 14 augusti 2007

936048 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2003: 14 augusti 2007
936960 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2007: 14 augusti 2007
936056 MS07-042: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2007-servrar: 14 augusti 2007
936227-säkerhetsuppdateringspaketen för den här utgåvan anger "stoppbiten" på Microsoft 2000-system som stöds för MSXML 2.6-klassidentifierarna (CLSID-värdena) som anges i följande tabell.
GUID Symboliskt namn
f5078f22-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XMLDocument26
f5078f1b-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_DOMDocument26
f5078f1c-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_FreeThreadedDOMDocument26
f5078f1d-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XMLSchemaCache26
f5078f1e-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XMLHTTP26
f5078f21-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XSLTemplate26
f5078f1f-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_DSOControl26
f5078f20-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XMLParser26
f5078f28-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_Viewer26
f5078f29-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_BufferedMoniker26
f5078f26-c551-11d3-89b9-0000f81fe221 CLSID_XSLPatternFactory26
Egenskaper

Artikel-id: 936227 – senaste granskning 10 apr. 2009 – revision: 1

Feedback