Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1-utvecklingsplattformen


INLEDNING


Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-052 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du ta bort den med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Mer Information


Kända problem med den här uppdateringen

 • En eller flera av Microsoft Visual Studio 2005-utgåvorna från "Gäller" är installerade på datorn och har uppdaterats till Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1 (SP1). Du har emellertid inte installerat funktionen "Crystal Reports for Visual Studio" i Visual Studio 2005. När du har installerat säkerhetsuppdatering 937061 från Microsoft Update erbjuds uppdateringen kanske igen, trots att datorn redan har uppdaterats.

  Microsoft har ändrat identifieringslogiken på Microsoft Update för att lösa det här problemet.

  Obs! Säkerhetsuppdatering 937061 har inte ändrats. Om du redan har installerat säkerhetsuppdateringen behöver du inte installera om den.

  Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 937061 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  937061 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1-utvecklingsplattformen

 • För att du ska kunna installera den här säkerhetsuppdateringen måste Microsoft Windows Installer 3.1 vara installerat på datorn. Du kan hämta den senaste versionen av Windows Installer på följande Microsoft-webbplats:
 • Om du vill veta mer om installationsproblem med uppdateringar för Microsoft Visual Studio .NET 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

  939043 En delad fil återställs vid avinstallation av en uppdatering för en utgåva eller SKU på en dator med mer än en utgåva eller SKU av någon version av Visual Studio

  943325 Vid försök att installera en uppdatering för flera utgåvor av Visual Studio 2005 installeras uppdateringen bara för en utgåva (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kommandoradsväxlar för den här uppdateringen

Mer information om kommandoradsväxlarna som stöds av den här uppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om kommandoradsväxlar för Windows Installer finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om Windows Installer finns på följande Microsoft-webbplats: