Ett felmeddelande visas när du loggar in i Windows Vista: "Windows Explorer har slutat att fungera"

Gäller för: Windows Vista Home BasicWindows Vista Home PremiumWindows Vista Ultimate

Symptom


När du startar datorn och logga in i Windows Vista visas följande felmeddelande:
Windows Explorer har slutat att fungera
Du kan inte komma åt skrivbordet.

Orsak


Det här problemet uppstår om du har version 5.1.5.0 av StompSoft Migo Digital Vault-programmet installerat. Eller om du har en tidigare version av programmet installerat.

Problemet kan också uppstå om ett program från tredje part som Reno eller Spydawn är installerat.

Lösning


Ta reda på om du har digitala Vault installerat

Om du vill avgöra om du har digitala Vault installerat, så här:
 1. Tryck på CTRL + ALT + DEL.
 2. Klicka på Starta Aktivitetshanteraren.
 3. Klicka på fliken program i Aktivitetshanterarenoch klicka sedan på Ny aktivitet.
 4. Skriv cmdoch klicka på OKi dialogrutan Skapa ny uppgift .
 5. Skriv dir "Program Files"vid kommandotolken, och tryck sedan på RETUR.
Om en Digital Vault-mappen visas i utdata från kommandot i steg 5 kan du behöva uppdatera programmet till en nyare version.

Så här uppdaterar du Digital Vault

Digital Vault version 5.1.5.0 och tidigare versioner är inte kompatibla med Vista. Dessa versioner att Utforskaren kraschar. Version 5.1.5.1 är kompatibel med Vista. Så här uppdaterar du Digital Vault version 5.1.5.1.

Obs! Windows Explorer får fortsätta att krascha under den här processen.
 1. Tryck på CTRL + ALT + DEL och klicka sedan på Starta Aktivitetshanteraren.
 2. Klicka på fliken program i Aktivitetshanterarenoch klicka sedan på Ny aktivitet.
 3. Skriv iexplore.exe och klicka på OKi dialogrutan Skapa ny uppgift .
 4. I Internet Explorer finns på följande Migo Software-webbplats:
 5. Följ instruktionerna på webbplatsen för installation av uppdateringen.
 6. Starta om datorn.

Så här avinstallerar du Digital Vault

 1. Tryck på CTRL + ALT + DEL och klicka sedan på Starta Aktivitetshanteraren.
 2. Klicka på fliken program i Aktivitetshanterarenoch klicka sedan på Ny aktivitet.
 3. Klicka på Bläddra, och öppna sedan mappen Digital Vault.

  Som standard är sökvägen till mappen C:\Program Files\Stompsoft\Digital valv.
 4. Högerklicka på DigitalVaultoch klicka sedan på Öppna.
 5. Klicka på OK för att starta digitala Vault och skriver sedan lösenordet Digital Vault.
 6. Innan du avinstallerar Digital Vault säkerhetskopiera dina krypterade filer. Gör så här:
  1. Klicka på Öppna en befintlig valvi Digital Vault.
  2. Klicka på valvet för att säkerhetskopiera.
  3. Klicka på de filer du vill säkerhetskopiera och klicka sedan på Unprotect.
  4. Avsluta Digital Vault. Klicka på Nejom du uppmanas att skydda filerna innan du avslutar.

   Obs! Om du inte klickar på Nejfilerna inte tillgängliga.
 7. Klicka på Alternativ och inställningar, klicka på Avinstallera Programoch klicka sedan på Ja.
 8. Öppna mappen Digital Vault .
 9. Klicka på installera filen och klicka sedan på Öppna.
 10. Klicka på automatiskt, klickar du på Nästaoch klicka sedan på Slutför.

Vad du gör om du har spionprogram eller virus på datorn

Om du har spionprogram eller virus på datorn, kan du söka på datorn med hjälp av ett antispionprogram som Windows Defender eller Microsoft Security Essentials. Gör följande om du vill använda Windows Defender:
 1. Starta om datorn.
 2. Tryck på CTRL + ALT + DEL och klicka sedan på Starta Aktivitetshanteraren.
 3. Klicka på fliken program i Aktivitetshanterarenoch klicka sedan på Ny aktivitet.
 4. Skriv %programfiles%\windows defender\msascui.exei dialogrutan Skapa ny uppgift och klicka sedan på OK.

  Startar Windows Defender.
 5. Klicka på Fullständig sökningpå menyn Sök .
 6. Ta bort alla virus och alla spionprogram upptäcks.
Sedan använda Systemåterställning för att återställa datorn till ett känt god återställningspunkt. Gör så här:
 1. Klicka på Starta Start button , Skriv Systemåterställning i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

  User Account Control permission Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 2. Klicka på Välj en annan återställningspunktoch klicka sedan på Nästa.
 3. Klicka på ett datum då problemet inte hade inträffat.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Klicka på Slutför.
 6. Starta om datorn.
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.