MS07-045: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats:Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-045 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • Kontroller som visar meddelanderutor innan de läses in

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Problemet kan lösas med de tekniker som beskrivs på följande Microsoft-webbplats:När vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.
 • I Windows XP med Service Pack 2 (SP2) och i Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1) visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP SP2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar.
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
 • 937905 Beskrivning av IME (koreanska) 2007-snabbkorrigeringspaket: 7 juli 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Följande felmeddelande eller liknande visas när du försöker besöka en webbsida i Windows Internet Explorer 7:
  Webbsidan kan inte visas
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  942818 Felmeddelande efter installation av en uppdatering för Windows Internet Explorer 7 från Windows Update eller Microsoft Update: "Webbsidan kan inte visas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

 • 941495 Antalet tillåtna cookies per domän i Internet Explorer ökar från 20 till 50


  GDR-korrigeringar (General Distribution Release)
  • 937053 När text kopieras från en Rich Text-ruta i InfoPath på en dator med Internet Explorer 7 visas den inklistrade texten oväntat inuti en tabellcell (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 936953 KORRIGERING: Objekt markeras inte när den fönsterlösa SELECT-kontrollen används för att skapa en lista i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 936904 Felmeddelande när en webbsida öppnas i Windows Internet Explorer 7: "Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 936882 KORRIGERING: Åtkomstfel och felmeddelande när en webbsida med SSL öppnas i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 935777 KORRIGERING: Buffertstorleken för funktionen InternetQueryOptionW är hälften av den verkliga storleken om INTERNET_OPTION_URL används som den andra parametern i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 935776 KORRIGERING: Funktionen InternetQueryOptionW returnerar värdet sant när alternativflaggan INTERNET_OPTION_URL används som den andra parametern i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 935775 Meddelande om skriptfel visas i Internet Explorer 7 när vissa tecken används för att ange en fönsternamnsparameter i metoden "Window.Open" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 935579 KORRIGERING: När ett externt dokument öppnas med hjälp av en länk i en infogad ram i Internet Explorer 7 returneras dokumentobjektets värde som "undefined" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 933133 När Internet Explorer 7 används för att hämta en fil från en webbsida ändras filnamnet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 933014 KORRIGERING: Mappen Favoriter i Internet Explorer 7 används som rotkatalog när ett program anropar funktionen "DoOrganizeFavDlg" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 932044 En webbplats kan inte lägga in en cookie om domänattributet anges i versaler och har ett udda antal tecken i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 932043 En webbplats kan inte lägga in en cookie om domänattributet anges i versaler och har ett udda antal tecken i Internet Explorer 6 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
  • 935575 KORRIGERING: Det går inte att visa en SVG-fil (Scalable Vector Graphics) i Internet Explorer 7 på en lokal dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 937143 – senaste granskning 2 maj 2008 – revision: 1

Feedback