Dialogrutan "Säkerhetsvarning om filhämtning" öppnas vid försök att öppna Internet Explorer 7

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du använder den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Symptom

Du installerar den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från maj 2007 (MS07-027) och försöker sedan öppna Windows Internet Explorer 7. Då kan dialogrutan Säkerhetsvarning om filhämtning öppnas och följande meddelande visas:
Vill du spara den här filen?
I dialogrutan Säkerhetsvarning om filhämtning finns även en hänvisning till filnamnet "navcancl". När du har stängt dialogrutan kan du inte starta Internet Explorer 7.

Orsak

Det här problemet kan uppstå på datorer med Windows Vista under följande förutsättningar:
 • Mappen "Temporary Internet Files" har flyttats till en plats utanför Användare-mapphierarkin, till exempel till en annan volym.
 • Nätfiskefiltret har aktiverats.
 • Skyddat läge har aktiverats.
I det här fallet har mappen "Temporary Internet Files" otillräcklig behörighet på sin nya plats, vilket medför att nätfiskefiltret inte kan starta. När det här problemet uppstår kan Internet Explorer 7 inte starta, och dialogrutan Säkerhetsvarning om filhämtning öppnas.

Problemet kan även uppstå på en dator med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows Server 2003 om någon av följande förutsättningar är uppfylld:
 • Mappen som innehåller mappen "Temporary Internet Files" har tagits bort.
 • Behörigheten för mappen "Temporary Internet Files" har ändrats.
I det här fallet går det inte att skriva till mappen.

Workaround

Lös problemet med någon av följande metoder:

Metod 1: Flytta tillbaka mappen "Temporary Internet Files" till dess ursprungliga plats

Gör så här på en dator med Windows Vista:
 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv Internetalternativ i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Internetalternativ i Program-listan.
 2. På fliken Allmänt klickar du på Inställningar i området Webbhistorik.
 3. Klicka på Flytta mapp.
 4. I navigeringsfönstret Välj en mapp som du kan lägga till objekt i letar du upp följande mapp:
  C:\Användare\Användarkontonamn\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Klicka två gånger på OK.
 6. Klicka på Ja när följande meddelande visas:
  Du kommer nu att loggas ut för att flyttningen av tillfälliga Internet-filer ska kunna avslutas. Vill du fortsätta?
 7. Logga in i Windows Vista igen.
Gör så här på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. På fliken Allmänt klickar du på Inställningar i området Webbhistorik.
 3. Klicka på Flytta mapp.
 4. I navigeringsfönstret Välj en mapp som du kan lägga till objekt i letar du upp följande mapp:
  C:\Documents and Settings\användarnamn\Lokala inställningar
 5. Klicka på OK, Verkställ och OK.

Metod 2: Ge behörighet till mappen "Temporary Internet Files"

Gör så här på en dator med Windows Vista:
 1. Klicka på Start Start-knappen , skriv Internetalternativ i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Internetalternativ i Program-listan.
 2. På fliken Allmänt klickar du på Inställningar i området Webbhistorik.
 3. Klicka på Visa filer. Mappen "Temporary Internet Files" öppnas.
 4. Klicka på mappnamnet före Temporary Internet Files i adressrutan i Utforskaren.
 5. Klicka på Ordna och sedan på Egenskaper.
 6. Klicka på Redigera på fliken Säkerhet.
 7. I rutan Grupp- eller användarnamn klickar du på den berörda användarens namn. Om det inte finns med i listan gör du följande:
  1. Klicka på Lägg till.
  2. Skriv användarens namn i rutan Ange de objektnamn som ska väljas och klicka på OK.
  3. I rutan Grupp- eller användarnamn klickar du på den berörda användarens namn.
 8. I rutan Behörigheter för Användarnamn markerar du kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt.
 9. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 10. Stäng Utforskaren.
 11. Klicka två gånger på OK.
 12. Starta Internet Explorer 7.
Gör så här på en dator med Windows XP eller Windows Server 2003:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv inetcpl.cpl och klicka på OK.
 2. På fliken Allmänt klickar du på Inställningar i området Webbhistorik.
 3. Klicka på Visa filer.
 4. Flytta till mappen som innehåller mappen "Temporary Internet Files" i Utforskaren.
 5. Högerklicka på en tom plats i den högra rutan och klicka på Egenskaper.
 6. På fliken Säkerhet klickar du på den berörda användarens namn i rutan Grupp- eller användarnamn. Om det inte finns med i listan gör du följande:
  1. Klicka på Lägg till.
  2. Skriv användarens namn i rutan Ange de objektnamn som ska väljas och klicka på OK.
  3. I rutan Grupp- eller användarnamn klickar du på den berörda användarens namn.
 7. I rutan Behörigheter för Användarnamn markerar du kryssrutan Fullständig behörighet i kolumnen Tillåt.
 8. Klicka på Verkställ och sedan på OK.
 9. Stäng Utforskaren.
 10. Klicka två gånger på OK.
 11. Starta Internet Explorer 7.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Mer Information

Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd alternativet på egen risk.

Du kan även undvika det här problemet genom att inaktivera nätfiskefiltret eller skyddat läge, men vi rekommenderar inte att du inaktiverar dessa säkerhetsfunktioner.
Egenskaper

Artikel-id: 937409 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback