Filversionen återställs till versionen som installerades av senaste Service Pack vid borttagning av vissa säkerhetsuppdateringar för .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0

Symptom

Tänk dig att du har en dator med Microsoft .NET Framework 1.1 eller Microsoft .NET Framework 1.0. Sedan tar du bort en av säkerhetsuppdateringarna som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
  • 928366 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1 för Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

  • 929729 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1 för Windows Vista: 10 juli 2007

  • 928367 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 för Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

I det här fallet återställs filversionen av .NET Framework till versionen som installerades av senaste Service Pack.

Orsak

Detta beror på att uppdateringar för .NET Framework 1.1 och .NET Framework 1.0 ursprungligen var avsedda att fungera med Microsoft Windows Installer 2.0. Uppdateringar för .NET Framework 1.1 och .NET Framework 1.0 var inte avsedda att fungera med Windows Installer 3.0.

Obs! Windows Installer 3.0 stöds inte på äldre plattformar som Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows 95.

Windows Installer 2.0 har en begränsning, som innebär att det inte har stöd för möjligheten att ta bort en uppdatering. För att undvika denna begränsning har man byggt in en anpassad borttagningsfunktion i uppdateringarna för .NET Framework 1.1 och .NET Framework 1.0.

Borttagningsfunktionen fungerar så här: Uppdateringen innehåller en så kallad anti-korrigeringsfil förutom MSP-nyttofilen. När lämpligt borttagningskommando tillhandahålls till uppdateringens körbara adapterprogram installeras antikorrigeringsfilen. Antikorrigeringsfilen är i själva verket en andra uppdatering, som innehåller den senast kända fungerande versionen av filerna i MSP-nyttofilen. Denna version är den senaste grundversionen, som normalt kommer från den senaste Service Pack-versionen om det finns en sådan. När en uppdatering för .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0 tas bort återställs därför filversionen inte alltid till den tidigare filversionen. Filversionen kan återställas till filversionen som installerades av den senaste Service Pack-versionen.

Tänk dig att du har två uppdateringar för .NET Framework 1.0 Service Pack 3. Den första är KB886906, som har filversionen 1.0.3705.6021. Den andra är KB928367, som har filversionen 1.0.3705.6060.

I följande tabell beskrivs vad som händer i det här fallet när du installerar och sedan tar bort uppdateringarna.
StegÅtgärdTidigare filversionNy filversion
1Du installerar .NET Framework 1.0 Service Pack 3Ej tillämpligt1.0.3705.6018
2Du installerar uppdatering KB886906. Detta är den första (äldre) uppdateringen.1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Du installerar uppdatering KB928367. Detta är den andra (nyare) uppdateringen.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Du tar bort uppdateringen KB928367. Detta är den andra (nyare) uppdateringen.1.0.3705.60601.0.3705.6018
Det här fallet visar att .NET Framework 1.0 inte återställs till filversionen från den första uppdateringen som förväntat, när du tar bort den andra uppdateringen. I stället återställs .NET Framework 1.0 till grundversionen. (Grundversionen är filversionen som ingår i .NET Framework 1.0 Service Pack 3.)

Lösning

Microsoft har gett ut ett rensningsverktyg för att lösa det här problemet Du bör använda verktyget om du tar bort någon av säkerhetsuppdateringarna i avsnittet "Symptom".

Rensningsverktyget kan hämtas på följande Microsoft Download Center-webbplats När du har kört rensningsverktyget återställs datorn till ett fungerande tillstånd. Nu måste du installera om den tidigare säkerhetsuppdateringen.

I följande tabell beskrivs vad som händer när du installerar och sedan tar bort uppdateringarna. Dessutom anges hur rensningsverktyget rättar till problemet.
StegÅtgärdTidigare filversionNy filversion
1Du installerar .NET Framework 1.0 Service Pack 3Ej tillämpligt1.0.3705.6018
2Du installerar uppdatering KB886906. Detta är den första (äldre) uppdateringen. 1.0.3705.60181.0.3705.6021
3Du installerar uppdatering KB928367. Detta är den andra (nyare) uppdateringen.1.0.3705.60211.0.3705.6060
4Du tar bort uppdateringen KB928367. Detta är den andra (nyare) uppdateringen.1.0.3705.60601.0.3705.6018
5Du hämtar och kör rensningsverktyget.1.0.3705.60601.0.3705.6018
6Du installerar om uppdateringen KB886906. Detta är den första (äldre) uppdateringen.1.0.3705.60181.0.3705.6021
I följande tabell anges vilken uppdatering du måste installera om när du tar bort någon av säkerhetsuppdateringarna i avsnittet "Symptom".
.NET Framework-versionUppdatering som har tagits bortUppdatering som måste installeras om
.NET Framework 1.1 Service Pack 1
928366 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1 för Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

886903 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

.NET Framework 1.1 Service Pack 1
929729 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1 för Windows Vista: 10 juli 2007

886903 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

.NET Framework 1.0 Service Pack 3
928367 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 för Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

886906 Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering i Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Du måste köra rensningsverktyget enligt ovanstående anvisningar när du har tagit bort en ny uppdatering och innan du installerar den tidigare uppdateringen. Dessutom måste du upprepa processen varje gång du tar bort säkerhetsuppdateringen, det vill säga du måste köra rensningsverktyget och sedan installera den tidigare uppdateringen varje gång du tar bort säkerhetsuppdateringen.

Obs! När du kör rensningsverktyget installeras det inte på datorn. Det utför den nödvändiga rensningen av datorn och avslutas sedan.

Mer Information

Om du vill veta mer om problem som uppstår när du tar bort en uppdatering efter att ha installerat flera uppdateringar, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

938244 Filversionen återställs till versionen som installerades av senaste Service Pack vid borttagning av en uppdatering för .NET Framework 1.0 eller .NET Framework 1.1

Egenskaper

Artikel-id: 939160 – senaste granskning 19 jan. 2008 – revision: 1

Feedback