Användarprofiler tas bort efter omstart av en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008

I den här artikeln diskuteras en betaversion av en Microsoft-produkt. Informationen i artikeln tillhandahålls "i befintligt skick" och kan ändras utan föregående meddelande.

Microsoft ger ingen formell produktsupport på denna betaprodukt. Information om hur du får support på en betaversion finns i dokumentationen som medföljer betaproduktfilerna eller på webbplatsen där du har hämtat versionen.

INLEDNING

Den här artikeln handlar om att användarprofiler kan tas bort när du startar om en dator med Windows Vista eller Windows Server 2008. Detta beror på inställningen för en grupprincip som bara är tillgänglig i Windows Vista.

Mer Information

"Ta bort användarprofiler som är äldre än ett visst antal dagar vid omstart av datorn" är en ny grupprincip i Windows Vista. När du konfigurerar inställningen för den här grupprincipen och sedan startar om datorn, kan grupprincipen ta bort användarprofiler.

Så här visar du inställningen för grupprincipen "Ta bort användarprofiler som är äldre än ett visst antal dagar vid omstart av datorn" i Windows Vista med hjälp av den lokala Principeditorn:
  1. Klicka på Start Start-knappen , skriv gpedit.msc i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på gpedit i listan Program.


    Behörighet för Kontroll av användarkonto  Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
  2. Expandera Administrativa mallar under Datorkonfiguration, expandera System och klicka på Användarprofiler.
  3. Dubbelklicka på Ta bort användarprofiler som är äldre än ett visst antal dagar vid omstart av datorn i informationsfönstret.
Obs! Du kan även aktivera den här grupprincipen på en domänkontrollant eller i en organisationsenhet med hjälp av Active Directory Domain Services (AD DS).


Om du aktiverar den här grupprincipen aktiveras tjänsten Användarprofiler. När du startar om datorn och sedan loggar in på datorn med hjälp av ett användarkonto som tillhör gruppen administratörer, tar tjänsten Användarprofiler bort användarprofiler som inte har använts under ett angivet antal dagar.

Obs! En dag innebär här 24 timmar efter det att en viss användarprofil användes senast.

Om du inaktiverar grupprincipen, eller inte konfigurerar inställningen för den, tas inte några användarprofiler bort när du startar om datorn.
Egenskaper

Artikel-id: 940017 – senaste granskning 22 apr. 2008 – revision: 1

Feedback