Vanliga installationsproblem med Windows Live-tjänster

Symptom

När du försöker installera en eller flera Windows Live-tjänster startar inte installationen, eller så slutar installationsprogrammet att svara (låser sig), och installationen slutförs inte. Ett felmeddelande, som vanligen innehåller en felkod, anger att installationen inte har slutförts.

Orsak

När en installation inte slutförs beror det vanligen på något av följande:
 • Datorn uppfyller inte kraven för Windows Live-tjänsten.
 • Du försöker installera Windows Live-tjänsten medan du är inloggad på datorn som användare utan administratörsbehörighet.
 • Du har installerat en tidigare version av Windows Live-tjänsten.
 • En fil som måste skrivas över används av ett annat program.
 • Ett annat program har blockerat installationen av Windows Live-tjänsten.
 • Nödvändiga komponenter saknas i installationsfilerna.

Lösning

I den här artikeln beskrivs åtgärder för att identifiera och åtgärda problemtillstånden. Utför instruktionerna i angiven ordning. Så här kontrollerar du det rör sig om de vanligaste orsakerna till installationsproblem:
 1. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för den Windows Live-tjänst som du vill installera.
  1. Systemkraven finns på följande webbplats:
  2. Klicka på länken Nu utgivna.
  3. Klicka på länken Systemkrav.
  4. Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven.
   Obs! Om datorn inte uppfyller systemkraven kan du inte installera tjänsten förrän du har uppgraderat datorn.
  Så här kontrollerar du till exempel att det finns tillräckligt mycket diskutrymme på datorn:
  • Windows Vista:
   1. Klicka på StartStart-knappen , skriv windows explorer i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
   2. Högerklicka på enhet C i navigeringsfönstret och klicka sedan på Egenskaper.
   3. Se till att åtminstone det minsta hårddiskutrymme som krävs för installationen är tillgängligt på enhet C.
  • Windows XP:
   1. Högerklicka på Start och klicka sedan på Utforska.
   2. I fönstret Start-menyn högerklickar du på enhet C i navigeringsfönstret och klickar sedan på Egenskaper.
   3. Se till att åtminstone det minsta hårddiskutrymme som krävs för installationen är tillgängligt på enhet C.
 2. Kontrollera att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
  1. Gör följande i Windows Vista: klicka på StartStart-knappen , skriv windows explorer i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   I Windows XP högerklickar du på Start och klickar sedan på Utforska.
  2. Om du använder Windows Vista rullar du ned till mappen Dator i navigeringsfönstret.

   Om du använder Windows XP rullar du ned till mappen Den här datorn.
  3. Högerklicka på mappen Dator eller Den här datorn och välj sedan Hantera.

   Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du använder Windows Vista och ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse klickar du på Fortsätt.
  4. I navigeringsfönstret på panelen Datorhantering expanderar du mappen Lokala användare och grupper och väljer sedan Grupper.
  5. Högerklicka på Administratörer och välj Egenskaper.
  6. Kontrollera att ditt användarnamn finns med i medlemslistan.
   • Om ditt namn inte finns med stänger du alla program. sparar data och loggar sedan ut från datorn. Logga in som användare med administratörsbehörighet och gå sedan till steg 4.
   • Om ditt användarnamn finns med i listan går du till steg 3.
 3. Kontrollera att det inte finns en äldre version av Windows Live-tjänsten på datorn. Gör så här:
  • Windows Vista:
   1. Klicka på StartStart-knappen , skriv program och funktioner i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.
   2. Markera namnet på Windows Live-tjänsten i programlistan och klicka på Avinstallera.
   3. Klicka på Ja om du ombeds bekräfta att du vill ta bort programmet. Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du använder ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse klickar du på Fortsätt.
  • Windows XP:
   1. Klicka på Start och Kör, skriv control appwiz.cpl och klicka på OK.
   2. Klicka på Windows Live-tjänsten i fönstret Lägg till eller ta bort program, och klicka sedan på Ta bort.
   3. Klicka på Ja om du ombeds bekräfta att du vill ta bort programmet.
 4. Ta bort alla tidigare installationer av Windows Live-tjänster. Gör så här:
  1. Kontrollera att du är inloggad som användare med administratörsbehörighet.
  2. Se till att följande program är stängda innan du fortsätter:
   • Microsoft Outlook
   • Windows Live Messenger
   • Windows Live Mail

   • Windows Live Writer
  3. Öppna ett webbläsarfönster.
  4. Skriv in följande URL i Adressfältet:
  5. I fönstret Filhämtning som öppnas klickar du på Öppna så att den komprimerade filen (ZIP-filen) öppnas.
   Obs!Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du använder Windows Vista och ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse klickar du på Fortsätt.
  6. Markera filen WL-Beta-Remove.zip, högerklicka på den och klicka på Kopiera.
  7. Klistra in den kopierade filen på skrivbordet.
  8. Packa upp filen WL-Beta-Remove.zip.
  9. Högerklicka på filen WL-Beta-Remove.cmd på skrivbordet.
   • Om du använder Windows XP väljer du Öppna.
   • Om du använder Windows Vista väljer du Kör som administratör.
  10. Om en säkerhetsvarning visas väljer du Kör.
   Obs!Tillåtelse till användaråtkomstkontroll Om du använder Windows Vista och ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse klickar du på Fortsätt.
   Ett kommandotolksfönster visas medan programmet körs och stängs automatiskt när det har slutförts.
  11. Om du vill ta bort filen WL-Beta-Remove.zip drar du den till Papperskorgen.
  12. Starta om datorn som förberedelse för ominstallation av Windows Live-tjänsten.
 5. Installera om Windows Live-tjänsten.
  1. Besök följande hämtningswebbplats för Windows Live-tjänster:
  2. Klicka på länken för hämtning av Windows Live-tjänster.
   Obs! Installationsfilerna för Windows Live-tjänster är stora. Installationsprocessen tar vanligen 5 till 15 minuter per intervall, beroende på hur snabb Internetanslutning och hur mycket tillgängligt diskutrymme du har. Installationsfönstret kan försvinna ibland, men det är helt normalt. Installationen fortsätter ändå i bakgrunden.
Egenskaper

Artikel-id: 940065 – senaste granskning 14 juli 2008 – revision: 1

Feedback