Beskrivning av Office Compatibility Pack Service Pack 1

Sammanfattning

Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Office Compatibility Pack. Den här artikeln innehåller information om hur du hämtar uppdateringen och om vilka problem som åtgärdats. Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.

INLEDNING

Office Compatibility Pack Service Pack 1 (SP1) innehåller viktiga förbättringar av säkerhet, stabilitet och prestanda. Vissa korrigeringar har tidigare getts ut som separata uppdateringar, som samlas här i en uppdatering.

Mer Information

Problem som åtgärdas genom Service Pack-uppdateringen

En lista över problem i Compatibility Pack som åtgärdas genom Office Compatibility Pack SP1 finns att hämta i en Microsoft Excel-arbetsbok. Arbetsboken är på engelska och kommer inte att översättas.Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Hämta Hämta paketet 2007 Service Pack 1 Changes_all.xls nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Lista över problem som korrigeras i denna Service Pack-version

Genom Office Compatibility Pack SP1 åtgärdas problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
936960 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Microsoft Office 2007: 14 augusti 2007
936514 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007 och kompatibilitetspaketet för Office 2007: 10 juli 2007

933688 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 8 maj 2007
934062 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Office 2007: 8 maj 2007

Tidigare utgivna uppdateringar som ingår i detta Service Pack

934391 Beskrivning av uppdatering för Office 2007-program: 18 maj 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934390 Beskrivning av uppdatering för Office 2007-program: 18 maj 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934395 Beskrivning av uppdatering för Office 2007-program: 18 maj 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
934393 Beskrivning av uppdatering för Office 2007-systemet: 8 maj 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera Service Pack-uppdateringen

Office Compatibility Pack SP1 samt instruktioner för installation och distribution finns på Microsoft Download Center. Du kan hämta den här Service Pack-uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplats:

Information om borttagning

Det går inte att ta bort den här Service Pack-uppdateringen med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Det går inte att ta bort Office Compatibility Pack SP1 med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. För att kunna ta bort Office Compatibility Pack SP1 från datorn, måste du ta bort Office Compatibility Pack med hjälp av Lägg till eller ta bort program i Windows XP Service Pack 2 eller Program och funktioner i Windows Vista.

Obs! Om du vill installera om Office Compatibility Pack SP1 vid ett senare tillfälle, installerar du först Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat och sedan Office Compatibility Pack SP1. Båda dessa paket kan hämtas från Microsoft Download Center.Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

873125 Det går inte att ta bort Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter

Så avgör du om Service Pack-uppdateringen har installerats

Uppdateringen innehåller filerna i följande tabell.
FilnamnFilversion
Mso.dll12.0.6213.1000
msxml5.dll 5.20.1081.0
riched20.dll 12.0.6211.1000
msptls.dll 12.0.6211.1000
OGL.DLL 12.0.6211.1000
xlsrvintl.dll 12.0.6211.1000
OFFICE.ODF 12.0.6211.1000
moc.exe 12.0.6211.1000
OARTCONV.DLL 12.0.6214.1000
PPCNV.DLL 12.0.6211.1000
msoshext.dll 12.0.6212.1000
excelcnv.exe 12.0.6214.1000
PPCNVCOM.EXE 12.0.6211.1000
Wordcnv.dll 12.0.6212.1000
Wordconv.exe 12.0.6211.1000
Du behöver inte installera detta Service Pack om du har en senare version av filerna i tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av en Office 2007-produkt som finns på datorn, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

928116 Ta reda på vilken version av en Office 2007-produkt som är installerad (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information för administratörer om MSP-filer

Service Pack-uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i detta Service Pack:
O12Convsp1-en-us.msp
Egenskaper

Artikel-id: 940289 – senaste granskning 2 juni 2009 – revision: 1

Feedback