Beskrivning av uppdatering för Windows Vista

INLEDNING

Det här uppdateringen gör att aktiveringsmodifieringar som kringgår produktaktivering och stör normala Windows-funktioner kan identifieras i Windows Vista. Med en aktiveringsmodifiering avses här ett program som ersätter eller ändrar äkta Windows-komponenter. Om det finns aktiveringsmodifieringar på en dator visar det att en program- eller maskinvaruleverantör kan ha manipulerat den äkta Windows-programvaran för att kunna sälja falsk programvara. Detta innebär risker för säkerhet och sekretess på datorn. När uppdateringen har installerats vet du om det finns aktiveringsmodifieringar på datorn.Hämta uppdateringen på följande Microsoft-webbplats eller installera de senaste uppdateringarna genom Automatiska uppdateringar:Obs! Om du installerar den här uppdateringen påverkas inte operativsystemets funktion.

Mer Information

Den här uppdateringen för Windows Vista identifierar aktiveringsmodifieringar på datorn, som kringgår licensiering och aktivering. Detta gör att falska exemplar av Windows Vista kan köras utan att aktiveras. Aktiveringsmodifieringar gör ändringar av viktiga Windows-systemfiler som påverkar både stabilitet och säkerhet på datorn.När uppdateringen installeras påverkas inte några funktioner i operativsystemet. Om inga aktiveringsmodifieringar upptäcks avslutas uppdateringen utan några meddelanden. Om aktiveringsmodifieringar upptäcks visas en länk till en webbplats där du får veta hur du kan ta bort dem. När aktiveringsmodifieringarna har tagits bort ombeds du kanske att använda en giltig produktnyckel för att aktivera ditt exemplar av Windows. Om du inte vill ta bort aktiveringsmodifieringarna inaktiveras de kanske, och du ombeds använda en giltig produktnyckel för att aktivera Windows.

Läs våra sekretessregler online

Du kan läsa "Sekretessregler för Microsoft Genuine Advantage" på följande Microsoft-webbplats:

Egenskaper

Artikel-id: 940510 – senaste granskning 14 maj 2009 – revision: 1

Feedback