Antalet tillåtna cookies per domän i Internet Explorer ökar från 20 till 50

INLEDNING

Den här artikeln handlar om att antalet tillåtna cookies per domän i Internet Explorer ökar från 20 till 50.

I standardfallet kan maximalt 20 cookies lagras per domän i Internet Explorer. Om en server i domänen skickar mer än 20 cookies till en klientdator tas vissa gamla cookies automatiskt bort av webbläsaren på klientdatorn.

Varje cookie består av ett namn och ett värde, som kan följas av par av attribut och värden som skiljs åt av semikolon.

Mer Information

Det tillåtna antalet har ökats för att förenkla utveckling och användning av webbprogram i domäner där många cookies måste användas. När uppdatering 937143 installeras ökas antalet cookies som kan lagras i Internet Explorer för en domän från 20 till 50.Om du vill veta mer om den här uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

937143 MS07-045: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

När du har installerat den här uppdateringen finns följande två begränsningar kvar:
  • Egenskapen document.cookie kan bara hämta 4 096 byte av en cookie på en klientdator. Om cookiesträngen är längre än 4 096 byte returnerar egenskapen en tom sträng.
  • Set-Cookie-huvudet ignoreras i Internet Explorer och HTTP Wininet-API:n om längden överstiger 5 118 byte.
Av funktions- och prestandaskäl rekommenderar vi att du använder så få och så små cookies som möjligt. Dessutom ska program klara förlust av en cookie.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

306070 Antals- och storleksbegränsningar för cookies i Internet Explorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 941495 – senaste granskning 16 juni 2009 – revision: 1

Feedback