Det går inte att logga in på en FTP-plats eller användaren dirigeras om till FTP-platsens rotmapp i Internet Explorer 7

Symptom

I Windows Internet Explorer 7 kan följande problem uppstå när du anger användarnamnet och lösenordet till en FTP-plats:
 • Det går inte att logga in på FTP-platsen. Eller inget innehåll visas i Internet Explorer 7.
 • Det går att logga in på FTP-platsen. Men du dirigeras om till FTP-platsens rotmapp.
Obs! I Windows Internet Explorer 6 dirigeras du om till en tilldelad virtuell mapp utifrån ditt användarnamn.

Orsak

Problemet uppstår på grund av en designändring i Internet Explorer 7.

Lösning

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Information om säkerhetsuppdatering

Lös det här problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats: Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Den här korrigeringsfilen ingick först i säkerhetsuppdatering 939653 (MS07-057). Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
939653 MS07-057: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer


Denna uppdatering lägger till registerundernyckeln FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653. Denna funktion är inaktiverad som standard.


Om du vill att vi ska aktivera funktionen åt dig går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Lös det åt migOm du vill aktivera den här funktionen automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.
Obs!
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix it-lösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Gå sedan till avsnittet Löste det här problemet?.Jag löser det själv

Så här aktiverar du funktionen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WININET_FTP_FOLDER_VIEW_KB939653
 3. Peka på NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 4. Skriv * och tryck på RETUR.
 5. Klicka på ÄndraRedigera-menyn.
 6. Skriv 1 och klicka på OK.

  Obs! Om du vill inaktivera snabbkorrigeringen skriver du 0 och klickar sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.

Löste det här problemet?

 • Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med det här avsnittet. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
 • Skicka oss gärna dina synpunkter. Om du vill ge oss feedback eller rapportera eventuella problem med den här lösningen kan du skriva en kommentar på bloggen Lös det åt mig eller skicka ett e-postmeddelande till oss.

Workaround

Undvik problemet så här:
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ.
 3. Klicka på fliken Avancerat.
 4. Under Webbsökning markerar du kryssrutan Aktivera mappvy för FTP-platser (utanför Internet Explorer) genom att klicka på den och klickar sedan på OK.
 5. Ange URL-adressen till FTP-platsen i Utforskaren och tryck sedan på RETUR.

Mer Information

Det finns två huvudsakliga metoder att använda FTP på i Windows. En metod är att bläddra till FTP-platsen i Utforskaren i ett mappgränssnitt. Den här metoden används som standard i Internet Explorer. Den andra metoden använder en implementering av WinINet API i Internet Explorer. När du använder den här metoden bläddrar du till FTP-platser i Internet Explorer på samma sätt som du bläddrar till webbplatser.

Tidigare versioner av Internet Explorer än Internet Explorer 7 är inte fristående från resten av Windows. Internet Explorer och resten av Windows har bara olika startpunkter i användargränssnittet. När du bläddrar till en FTP-plats i Internet Explorer öppnas FTP-platsen i Utforskaren. Windows stöder arbetskataloger och den relativa sökvägen i FTP-adressen. När du anger ditt användarnamn och lösenord dirigeras du därför till en tilldelad mapp utifrån ditt användarnamn. Den tilldelade mappen visas som roten för FTP-servern.

Internet Explorer 7 är fristående från resten av Windows. En FTP-plats öppnas därför inte på samma sätt i Internet Explorer 7 som i tidigare versioner av Internet Explorer. Internet Explorer stöder inte arbetskataloger och den relativa sökvägen i FTP-adressen. Du dirigeras därför om till FTP-serverns rotmapp. Om du inte har behörighet till rotmappen har du heller inte åtkomst till FTP-platsen.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
928675 Internet Explorer 7 separeras från Windows-gränssnittet (Detta kan vara på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 941896 – senaste granskning 20 dec. 2011 – revision: 1

Feedback