Felsökning av vanliga fel när du använder Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik på en dator som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs hur du felsöker några vanliga fel som uppstår när du använder Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik efter att ha uppgraderat en dator som kör Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Mer Information

När du har installerat en av följande uppdateringar eller Service Pack-versioner på en dator som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 kan du behöva köra Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik (Psconfig.exe) en gång till:
 • Programuppdatering av Windows SharePoint Services 3.0
 • Service Pack-version för Windows SharePoint Services 3.0
 • Programuppdatering av SharePoint Server 2007
 • Service Pack-version för SharePoint Server 2007
Om Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik upptäcker ett problem slutförs den inte. Användare som försöker gå in på SharePoint-webbplatsen får felmeddelanden av typen "404". Felen visas tills guiden har slutförts utan problem.

Felsök det här problemet genom att hämta följande SharePoint-loggfiler:
 • PSCDiagnostics_datumkod.log
  Filen finns som standard i mappen Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS.
 • Upgrade.log
  Filen finns som standard i mappen Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS.

Identifiera och lösa problemet

I det här avsnittet visas en lista med olika problem som kan identifieras med hjälp av Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik. Symptomen visas för varje problem så att du lätt kan identifiera det.

Filen Web.config är skrivskyddad

Symptom
Om filen Web.config är skrivskyddad innehåller filen Upgrade.log ett felmeddelande av följande typ:
[IisWebSiteSequence] [FEL] [10/17/2007 11:38:22 AM]: Åtkomst till sökvägen C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config nekas.
Orsak
Problemet uppstår när filen Web.config har konfigurerats som skrivskyddad. Problemet kan också uppstå när filen Web.config har låsts av ett anpassat hanteringsprogram eller virussökningsprogram.
Lösning
Se till att alla har skrivbehörighet för filen innan du kör Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik. Se också till att kryssrutan Skrivskyddad inte är markerad i egenskapsdialogrutan för filen Web.config och att filen inte har låsts av någon annan process.

ASP.NET är felaktigt registrerat i IIS-metabasen (Internet Information Services)

Symptom
Om ASP.NET registreras felaktigt i IIS-metabasen innehåller filen Upgrade.log ett felmeddelande av följande typ:
[SPIisWebSiteWssSequence] [FEL] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Åtgärden 3.0.3.0 Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence genomfördes inte. [SPIisWebSiteWssSequence] [FEL] [10/10/2007 10:21:25 AM]: InstallAspNet 566609673 genomfördes inte. [SPIisWebSiteWssSequence] [FEL] [10/10/2007 10:21:25 AM]: vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

Siffrorna i meddelandet mellan "InstallAspNet" och "genomfördes inte" representerar ID:t för IIS-webbplatsen ifråga.
Orsak
Problemet uppstår på grund av att ASP.NET har registrerats felaktigt i IIS-metabasen.
Lösning
Så här löser du problemet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Gå till följande mapp i kommandotolken:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck på RETUR:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/siffror/ROOT
  Obs! siffror är ID:t för IIS-webbplatsen.
En andra orsak kan vara ett tidsfel i Windows SharePoint-administrationstjänsten. Det problemet kan lösas genom att du anger följande registerundernyckel:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
DWORD-värde: SleepOnStart angett som 20000 decimal

Webbtjänstinstansen har inte etablerats korrekt

Symptom
Följande felmeddelande loggas i programloggen på en dator som kör Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007:
Typ: Fel

Källa: Windows SharePoint Services 3

Kategori: Topologi

Händelse-ID: 6800 Datum: 10/17/2007

Tid: 20:09:40

Användare: Saknas

Dator: Datornamn
Beskrivning: Databasen WSS_Content på datornamn\Microsoft##SSEE är inte tillgänglig och saknar Windows Internal Database-signaturer.

Filen Upgrade.log innehåller följande felmeddelande:

[SPServerSequence] [FELSÖK] [10/22/2007 7:44:21 AM]: Webbtjänstinstansen SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=Datornamn har inte lagts till. Status = Etableras
Orsak
Problemet uppstår när den första etableringen av webbtjänstinstansen inte slutförts ordentligt. Detta gör att uppgraderingsprocessen hoppar över webbtjänstinstansen.
Lösning
Så här löser du problemet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på mappen Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN.
 3. Skriv följande kommandon i kommandotolken och tryck på RETUR efter varje kommando:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. När SPWebService-tjänsten har startats skriver du följande kommando i kommandotolken och trycker på RETUR:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Filen Web.config saknas

Symptom
Filen Upgrade.log innehåller ett felmeddelande av följande typ:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [FEL] [10/18/2007 11:47:40 AM]: Programmet Web Config för denna IIS-webbplats (944564711) hittades inte vid \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Orsak
Detta kan inträffa om filen Web.config har tagits bort eller flyttats.
Lösning
Se till att filen Web.config finns i mappen Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx innan du kör Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och teknik.

Obs! xxxx är den fysiska platsen för SharePoint-webbprogrammets virtuella server. I IIS visas den virtuella serverns fysiska plats bredvid Lokal sökväg på fliken Arbetskatalog i serverns egenskapsdialogruta.

Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik slutfördes inte ordentligt

Symptom
Du kör Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik (PSConfigui.exe) för att uppgradera databaser, men guiden slutförs inte ordentligt. Följande felmeddelande loggas:  
Datum Tid 8 FEL Ett undantagsfel av typen Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException inträffade.
Ytterligare undantagsinformation: En uppdateringskonflikt har uppstått. Objektet DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config uppdateras av Domain\User i processen w3wp på datorn SERVER.
Försök utföra den här åtgärden igen. Granska spårningsloggen om du vill ha mer information om konflikten.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: En uppdateringskonflikt har uppstått. Objektet DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config uppdateras av Domain\User i processen w3wp på datorn SERVER.
Försök utföra den här åtgärden igen. Granska spårningsloggen om du vill ha mer information om konflikten.

Meddelandet loggas i följande loggfil:
Enhet:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Orsak
Problemet beror på att det finns ett lås på SPFarm-objektet. Konfigurationsguiden för SharePoint-produkter och -teknik kan därför inte uppdatera databaserna.
Lösning
Töm konfigurationscachen för Windows SharePoint Services.

Om du vill veta mer om hur du gör klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

939308 Felmeddelande när du försöker ändra eller radera en alternativ åtkomstmappning i Windows SharePoint Services 3.0: "En uppdateringskonflikt har uppstått och du måste göra om åtgärden"

Du kan inte bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats och du får ett meddelande om serverfel

Symptom
När du försöker bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats visas följande felmeddelande:
Eller också loggas följande meddelande i programloggen:
Typ: Fel
Källa: Windows SharePoint Server
Kategori: Topologi
Händelse-lD: 5617
Beskrivning:
Schemaversionen (3.x.x.x) för databasen SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 på Datornamn är inte konsekvent med den förväntade schemaversionen (3.x.x.x) på Datornamn. Anslutningar till den här databasen från servern kan blockeras för att undvika dataförlust. Uppgradera frontwebbservern eller innehållsdatabasen så att dessa versioner överensstämmer.
Orsak
Detta kan inträffa när det inte går att uppdatera vare sig manuellt eller via Windows Update. Installationsfelet gör att servergruppen hamnar i ett inkonsekvent läge som måste lösas genom en lyckad uppgradering.
Lösning
Så här kör du uppgraderingen för att lösa problemet:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på följande mapp:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Öppna ett kommandotolksfönster.
 4. Skriv följande kommando i kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
När uppgraderingen är klar kontrollerar du att den genomförts utan problem.

Du kan inte bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats och du får felmeddelandet "HTTP 404 - Hittades inte"

Symptom
När du försöker bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats visas följande felmeddelande:
HTTP 404 - Hittades inte

Eller också loggas följande meddelande i programloggen:
Orsak
Problemet kan uppstå när du installerar en korrigeringsfil manuellt eller via Windows Update. Om en annan tjänst har anslutit till Windows Internal Database innan uppgraderingen, kan inte SharePoint ansluta och uppgraderingen kan inte utföras. Detta gör att servergruppen hamnar i ett inkonsekvent läge som måste lösas genom en lyckad uppgradering.
Lösning
Så här startar du om SharePoint Services och slutför uppgraderingen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på följande mapp:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck på RETUR:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Om uppgraderingen inte slutförs ordentligt skriver du följande kommandon i kommandotolken och trycker på RETUR efter varje kommando:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du kan inte bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats och du får felmeddelandet "Det går inte att ansluta till konfigurationsdatabasen"

Symptom
När du försöker bläddra på en Central Administration- eller SharePoint-webbplats loggas följande felmeddelande i filen Upgrade.log på datorn som körde uppgraderingen för Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 med hjälp av Windows Internal Database:
[SPManager] [FEL] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Uppgraderingen [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] kunde inte utföras. [SPManager] [FEL] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Databasen ShareWebDb är redan öppen och kan endast ha en användare åt gången. [SPManager] [FEL] [6/14/2010 12:00:00 PM]: vid System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) vid System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) vid System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) vid System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() vid Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) vid Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() vid Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

Följande felmeddelande loggas i filen psconfig.log:
06/14/2010 12:00:00 1 FEL Det gick inte att uppgradera SharePoint-produkter och -teknik. Det gick inte att uppgradera SharePoint-produkter och -teknik. Mer information om det här felet hittar du i C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Ett undantagsfel av typen Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException inträffade. Ytterligare undantagsinformation: Uppgraderingskommandot är ogiltigt eller också har ett fel inträffat. Det gick inte att uppgradera SharePoint-produkter och -teknik. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Undantagsfel av typen Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException inträffade vid Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() vid Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Dessutom kan följande felmeddelande loggas i programloggen:

Följande felmeddelande loggas i Microsoft SQL Server Management Studio Express:

Det går inte att visa dialogrutan som efterfrågas.

YTTERLIGARE INFORMATION: Det går inte att visa dialogrutan som efterfrågas. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)

Ett undantag inträffade när en Transact-SQL-sats eller batch kördes. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)

Databasen SharePoint_Config_ är redan öppen och kan endast ha en användare åt gången. (Microsoft SQL Server, Fel: 924)


Det går inte att ansluta till konfigurationsdatabasen.

Databasen SharePoint_Config_ är inte tillgänglig. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Orsak
Detta kan inträffa när du installerar en uppdatering manuellt eller via Windows Update. Om en annan tjänst har anslutit till Windows Internal Database innan uppgraderingen, kan inte SharePoint ansluta och uppgraderingen kan inte utföras. Detta gör att servergruppen hamnar i ett inkonsekvent läge som måste lösas genom en lyckad uppgradering.
Lösning
Så här startar du om SharePoint Services och slutför uppgraderingen:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på följande mapp:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv följande kommando vid en kommandotolk och tryck på RETUR:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Om uppgraderingen inte slutförs ordentligt skriver du följande kommandon i kommandotolken och trycker på RETUR efter varje kommando:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du ombeds att uppge autentiseringsuppgifter på en SharePoint-webbplats

Symptom
När du försöker bläddra på en SharePoint-webbplats ombeds du att uppge autentiseringsuppgifter.
Orsak
Windows Server 2003 SP1 och Windows Server 2008 innehåller en loopback-säkerhetsfunktion som är avsedd att förhindra reflektionsangrepp på datorn. Autentiseringen misslyckas därför om FQDN eller den anpassade värdadressen som du använder inte matchar det lokala datornamnet.
Lösning
Inaktivera loopback-kontrollen. Gör så här:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Högerklicka på Lsa, peka på Nytt och klicka på DWORD-värde
 4. Skriv DisableLoopbackCheck och tryck på RETUR.
 5. Högerklicka på DisableLoopbackCheck och klicka sedan på Ändra.
 6. Skriv 1 i rutan Data och klicka sedan på OK.
 7. Avsluta Registereditorn.
 8. Starta om datorn.
Om du vill veta mer om detta problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

926642 Felmeddelande när du försöker komma åt en server lokalt genom att använda serverns FQDN- eller CNAME-alias efter du har installerat Windows Server 2003 Service Pack 1: Åtkomst nekad eller Angiven sökväg godtogs inte av någon nätverksförsörjare

Tvinga fram en uppgradering av Windows SharePoint Services 3.0 med hjälp av verktyget Psconfig.exe i en kommandotolk

Utför uppgraderingen genom att köra verktyget Psconfig.exe vid en kommandotolk. Skriv till exempel följande kommando:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
Egenskaper

Artikel-id: 944267 – senaste granskning 26 juli 2010 – revision: 1

Feedback